• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.03.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor”

04.03.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de 04.03.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 22 martie 2019 dlui Victor Șușu, pe adresa electronică: victor.susu@bnm.md sau pe adresa poştală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: dl Ruslan Grate la adresa electronică ruslan.grate@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 359 și dna Cristina Lupușor la adresa electronică: cristina.lupusor@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822-249.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

 

          Proiect:

              DOC             PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul pentru aprobarea Regulamentului privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului derivă din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834) din 23.11.2018), conform căreia au fost aduse mai multe elemente de noutate aferente Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.

Prevederile regulamentului au drept scop informarea prestatorilor de servicii de plată nebancari cu privire la modalitatea desfășurării controalelor pe teren, drepturile și obligațiile acestora, termenele de realizare a controlului pe teren, modul de prezentare a obiecțiilor la raportul privind rezultatele controlului, precum și sunt stipulate care sunt drepturile și sarcinile inspectorilor, având în vedere exercitarea atribuției de supraveghere de către BNM.

Totodată au fost incluse prevederi privind criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor, în vederea conformării cu prevederile art. V alin.(1) din Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevede că în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, BNM urmează să adopte actele normative necesare punerii în aplicare a legii.

Finalități urmărite sunt stabilirea normelor de organizare și efectuare a controalelor pe teren la sediile prestatorilor de servicii de plată nebancari din Republica Moldova.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul regulamentului nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Actele normative existente care reglementează domeniul vizat în proiectul propus sunt Legea nr. 114 din 18.05.2012 privind serviciile de plată și moneda electronică și Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. Proiectul regulamentului elaborat reglementează:

 • tipurile și frecvența controalelor pe teren;
 • procedura de desfăşurare a activităţii de control la prestatorii nebancari;
 • detalii aferente întocmirii actului (raportului) privind rezultatele pe teren și examinării rezultatelor controlului;
 • prevederile privind criterii privind modul de stabilire a măsurilor de remediere și aplicare a sancțiunilor față de prestatorii nebancari.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare cu care se află în conexiune (Legea nr.208 din 12.10.2018 pentru modificarea unor acte legislative, Monitorul Oficial 2018, nr. 430-439 art. 672). În legătură cu aprobarea prezentului regulament, nu vor surveni careva modificări asupra altor acte normative conexe.