• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.09.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari”

În conformitate cu Legea nr.209/2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 5 august 2022, au fost operate amendamente la Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Codul fiscal nr.1163/1997, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218/2008 și Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Modificările operate în Legea nr. 114/2012 care vizează activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari (cu excepția celor care prestează servicii de inițiere a plății și a celor care prestează servicii de informare cu privire la conturi) vor intra în vigoare la data de 05.08.2023 . Totodată, celelalte prevederi ale Legii nr. 114/2012 care vizează activitatea de prestare a serviciilor de informare cu privire la conturi și de inițiere a plăților vor intra în vigoare la data de 05.08.2024.

Conform art. VII alin. (5) din Legea nr. 209/2022, Banca Națională a Moldovei va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile Legii nr. 209/2022 și va adopta actele normative necesare punerii în  aplicare a prevederilor acesteia în termen de un an și, respectiv, doi ani de la data publicării Legii nr. 209/2022 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, precum și în scopul optimizării cadrului normativ aplicabil activității prestatorilor de servicii de plată nebancari, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la licențierea și înregistrarea prestatorilor de servicii de plată nebancari”.

Astfel, urmează a fi abrogat Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 217/2019), cu preluarea și ajustarea/detalierea în noul regulament a normelor referitoare la: capitalul ce necesită a fi menținut de către prestatorii de servicii de plată nebancari, înregistrarea sucursalelor, punctelor de lucru, oficiilor secundare și a agenților de plată, inclusiv în cazul cererilor depuse în mod electronic, exigențele față de conducătorii sucursalelor și administratorii agenților de plată, termenele de examinare a cererilor de înregistrare a sucursalelor, punctelor de lucru, oficiilor secundare și agenților de plată, în conformitate cu Legea nr. 209/2022, etc.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm prezentarea, cel târziu până la 30 septembrie 2022, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău  sau pot fi expediate pe adresa de e-mail: Reglementare.PSP@bnm.md

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).