• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.05.2018

Proiect HCE cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

21.05.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 21.05.2018, consultarea publică a proiectului Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Naţională nr.548 din 21.07.1995, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării  banilor și finanțării terorismului, Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, nr. 114 din 18.05.2012 și Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale nr. 25 din  04.03.2016.

De asemenea, realizarea prevederilor Regulamentului va asigura conformarea la standardele internaționale în domeniu, şi anume, Recomandărilor 40 ale FATF, Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, Regulamentului UE 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, Ghidului FATF privind abordarea bazată pe risc în vederea combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului pentru serviciile de transfer de bani sau valori și a Ghidului elaborat în baza art.17 și 18 alin.(4) a Directivei 2015/849 privind măsurile de precauție simplificată și sporită privind clienții și factorii care trebuie luați în considerare la evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Prevederile Regulamentului au ca scop îmbunătățirea cadrului normativ în vigoare aferent domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Realizarea scopului menţionat va avea loc prin perfectarea și modificarea programelor proprii ale prestatorilor de servicii de plată nebancari privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 04.06.2018, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului şi  nota  de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari
în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

 

Banca Naţională a Moldovei a elaborat şi propune spre atenţia publicului proiectul  Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Regulament).

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Banca Naţională nr.548 din 21.07.1995, Legea nr.308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării  banilor și finanțării terorismului, Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, nr. 114 din 18.05.2012 și Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale nr. 25 din  04.03.2016.

De asemenea, realizarea prevederilor Regulamentului va asigura conformarea la standardele internaţionale în domeniu, şi anume, Recomandărilor 40 ale FATF, Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, Regulamentului UE 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri, Ghidului FATF privind abordarea bazată pe risc în vederea combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru serviciile de transfer de bani sau valori și a Ghidului elaborat în baza art.17 și 18 alin.(4) a Directivei 2015/849 privind măsurile de precauție simplificată și sporită privind clienții și factorii care trebuie luați în considerare la evaluarea riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Prevederile Regulamentului au ca scop îmbunătăţirea cadrului normativ în vigoare aferent domeniului prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Realizarea scopului menţionat va avea loc prin perfectarea și modificarea programelor proprii ale prestatorilor de servicii de plată privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, se stabilesc cerinţe aferente efectuării de către prestatorul de servicii de plată a identificării şi evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului și întocmirea unui plan de minimizare a riscurilor identificate.

Concomitent, prevederile Regulamentului ţin de implementarea măsurilor de precauţie față de clienți și agenții de plată, inclusiv măsurile simplificate și sporite, precum și aplicarea măsurilor de monitorizare a tranzacțiilor și obținerea informației deținută de către persoane terțe. De asemenea, sunt stabilite prevederi ce țin de cerințele privind transferurile de fonduri cu referire la obligațiile prestatorului de servicii de plată al plătitorului, al beneficiarului și intermediarului serviciului de plată.

Un aspect important sunt prevederile incluse în Regulament care au drept scop implementarea Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale nr. 25 din  04.03.2016, care reglementează modul de introducere, aplicare şi ridicare de către Republica Moldova a măsurilor restrictive internaţionale care sunt stabilite prin actele organizațiilor internaționale de profil.

Implementarea prevederilor Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va contribui la ridicarea nivelului de protejare atât a fiecărui prestator de servicii de plată în parte cât şi a sistemului de plăți în întregime de la utilizarea acestuia în scop de spălare a banilor şi finanţare a terorismului. Acest fapt va contribui la dezvoltarea și asigurarea stabilității în domeniu și va asigura protejarea intereselor clienților prestatorilor de servicii de plată nebancari.