• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2017

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și de prezentare a rapoartelor FINREP la nivel individual”

28.12.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 28.12.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și de prezentare a rapoartelor FINREP la nivel individual”.

Necesitatea proiectului a fost determinată de faptul că, începând cu 01.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, urmează să aplice în mod obligatoriu SIRF 9, care înlocuiește SIC 39.

Prin proiectul sus-menționat, Banca Națională a Moldovei transpune cadrul de raportare FINREP în versiunea 2.7 al Autorității Bancare Europene, care a fost adaptat la cerințele BNM.

Menționăm că la elaborarea proiectului s-a ținut cont și de opiniile băncilor licențiate, exprimate cu diverse ocazii, privind termenul de prezentare către Banca Națională a Moldovei a rapoartelor cu frecvență trimestrială și semestrială. Astfel, pentru acestea se propune termenul de prezentare „a 15-a zi calendaristică de la data de referință”, anterior acestea fiind prezentate până pe data de 10.

Totodată, pentru a diminua povara de raportare lunară asupra băncilor licențiate a fost revizuită periodicitatea de prezentare a unor rapoarte FINREP, fiind redus numărul raportărilor lunare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 lit.d), 11, 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare și art.5 alin. (3), art.84, art.85 alin.(1) , art. 86, art.99, art. 106 alin.(1) din Legea nr.202 privind activitatea băncilor din 06 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 12.01.2018, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dnei Tatiana Șambra pe adresa electronică: tatiana.sambra@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 524.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și de prezentare a rapoartelor FINREP la nivel individual” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 1.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și de prezentarea rapoartelor FINREP la nivel individual”

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și de prezentare a rapoartelor FINREP la nivel individual” este elaborat în temeiul art.5 lit.d), 11, 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările și completările ulterioare și art.5 alin. (3), art.84, art.85 alin.(1) , art. 86, art.99, art. 106 alin.(1) din Legea nr.202 privind activitatea băncilor din 06 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Necesitatea proiectului a fost determinată de faptul că, începând cu 01.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, urmează să aplice în mod obligatoriu SIRF 9, care înlocuiește SIC 39.

Prin proiectul sus-menționat, Banca Națională a Moldovei transpune cadrul de raportare FINREP în versiunea 2.7 al Autorității Bancare Europene, care a fost adaptat la cerințele BNM.

Menționăm că la elaborarea proiectului s-a ținut cont și de opiniile băncilor licențiate, exprimate cu diverse ocazii, privind termenul de prezentare către Banca Națională a Moldovei a rapoartelor cu frecvență trimestrială și semestrială. Astfel, pentru acestea se propune termenul de prezentare „a 15-a zi calendaristică de la data de referință”, anterior acestea fiind prezentate până pe data de 10.

Totodată, pentru a diminua povara de raportare lunară asupra băncilor licențiate a fost revizuită periodicitatea de prezentare a unor rapoarte FINREP, fiind redus numărul raportărilor lunare.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).