• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.11.2014

Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate

11.11.2014Termenul-limită a expirat

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu data de 11 noiembrie 2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei  nr.11 din 22 ianuarie 2009”.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului hotărîrii este condiţionată de modificările și completările operate prin HCA al BNM nr.191 din 25.09.2014 în Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
Prevederile de bază ale proiectului se referă la excluderea din Modul de întocmire a raportului „Conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate” a referințelor la conturile bilanțiere care conform HCA al BNM nr.191 din 25.09.2014 sunt excluse din planul de conturi.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova.
Proiectul hotărîrii este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
Recomandările pe marginea proiectului hotărîrii, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 19 noiembrie 2014 dnei Popova Svetlana pe adresa electronică: Svetlana.Popova@bnm.md, la numărul de telefon: 022 220450 sau pe adresa poştală:  MD – 2005, mun. Chişinău, bd.Grigore Vieru nr.1.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei  nr.11 din 22 ianuarie 2009”  şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr. 1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRÎREA nr._____
din __________2014

Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate,
aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009

În temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. În anexa nr.10 din Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, Modul de întocmire a raportului „Conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate” se modifică după cum urmează:
a) la punctul 15 litera a), textul „și nr.1035” se exclude;
b) la punctul 16 litera a), textul „ , nr.2035” se exclude.
2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate,
aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009”
>

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei  nr.11 din 22 ianuarie 2009” a fost elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c), art.51 lit.a) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
Necesitatea elaborării acestei hotărîri este condiţionată de modificările și completările operate prin HCA al BNM nr.191 din 25.09.2014 în Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
Astfel, prin proiectul hotărîrii, prevederile Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate se aduc în concordanța cu amendamentele operate în planul de conturi.

Sinteza recomandărilor băncilor licenţiate la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009”
(în continuare - proiectul HCA)

 

Nr.

d/o

Prevederile din proiectul HCAVarianta proiectului HCA transmisă spre avizare prin scrisoarea nr.10-01502/24/3755 din 10.11.2014

Autorul

recomandării

Recomandare

Comentarii

1

2

3

4

5

 

 

Nu au propuneri şi obiecţii:

BC „Banca Socială” SA

BC „Mobiasbancă- Groupe Societe Generale” S.A.

BC „EuroCreditBank” SA

BC „FinComBank” SA

BC “ProCreditBank” SA

BC „Victoriabank” SA

BC „Banca de Economii” SA

BC „Energbank” SA

BC “Comerțbank” S.A.

BC „Banca Comercială Română Chişinău” SA

BC “Unibank” S.A

BC “Moldindconbank” S.A.

BC „EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A.

BC “Moldova-Agroindbank” SA

 

Nu au prezentat avize:

Asociația Băncilor din Moldova

 

 

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și