• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2017

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți”

29.09.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 29.09.2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți”.

Proiectul hotărârii este elaborat în scopul dezvoltării plenitudinii raportării în „Raportul privind operațiunile internaționale”, conform cerințelor metodologice ale Fondului Monetar Internațional cu privire la statistica conturilor internaționale, în special cu referire la balanța de plăți externe prevăzute în manualul balanței de plăți, ediția a șasea. Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți” este elaborat în temeiul art. 5 lit. k) și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56-57/624 din 12.10.1995), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până la 13.10.2017, pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1, sau, d-lui Ion Borș pe adresa electronică: Ion.Bors@bnm.md, numărul de telefon: 022 822 331.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea
informației aferente balanței de plăți”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți” (în continuare – proiectul hotărîrii) este elaborat în temeiul art. 5 lit. k) și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56-57/624 din 12.10.1995), cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente Balanței de plăți este condiționat, în principal, de necesitatea dezvoltării plenitudinii raportării în „Raportul privind operațiunile internaționale” conform cerințelor metodologice ale Fondului Monetar Internațional cu privire la statistica conturilor internaționale, în special cu referire la balanța de plăți externe prevăzute în MBP6.

În capitolul II, modificările se referă la:

 • se adaugă punctul 2.1.6. referitor la includerea în raport a Conturilor “Sume de tranzit și clearing”, pentru obținerea unei informații complete referitor la încasările persoanelor fizice prin sistemele de remitere de bani (codul din clasificator 1419).  
 • La punctele 2.2.1. și 2.2.2. se majorează echivalentul în MDL al pragului pentru operațiunile la care trebuie raportate copiile electronice ale documentelor de plată. Ultima modificare a fost efectuată în 2014, prin Hotărîrea CA nr.154 din 07.08.2014. Pe parcurs s-a modificat atât cursul valutar MDL/USD, cât și a crescut numărul tranzacțiilor din Raportul privind operațiunile internaționale.

În capitolul III, modificările se referă la:

 • Punctul 3.1. – sunt referințele la modul de raportare a datelor menționate la p. 2.1.6 conturile “Sume de tranzit și clearing”, care se adaugă prin prezenta hotărîre;
 • la punctul 3.1.8., se adaugă litera e) prevederile căruia va contribui la îmbunătățirea statisticii referitoare la investițiilor directe în Republica Moldova.

La Anexa nr.4, modificările se referă la revizuirea listei codurilor operațiunilor de plată din anexa nr.4:

 • prin modificarea, redactarea unor denumiri de coduri (27 coduri: 251; 252; 253; 260; 270; 287; 276; 283; 284; 285; 286; 322; 891; 417; 434; 511; 512; 513; 514; 518; 528; 529; 611; 682; 692; 736; 790.);
 • excluderea (4 coduri: 515; 516; 525; 526.);
 • evidențierea codurilor prin marcarea cu bold și fără interval înaintea denumirii (4 coduri: 725, 726, 766, 770);
 • completarea cu unele coduri noi (16 coduri: 115; 241; 242; 243; 230; 219; 240; 419; 421; 519; 520; 535; 671; 672; 673; 801.), în vederea dezvoltării și perfecționării datelor statistice ale respectivului raport conform cerințelor metodologice ale FMI în MBP6 și a posibilităților sistemului bancar al Republicii Moldova.