• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.01.2020

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor

 

În temeiul art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei anunță inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor.

Inițierea elaborării proiectului de lege este condiționată de necesitatea revizuirii unor prevederi ale legii menționate, care intră în vigoare în anul 2020. Astfel, se preconizează prelungirea termenului privind punerea în aplicare a instrumentului de recapitalizare internă și a oricăror condiții și referințe la acest instrument (inclusiv îndeplinirea cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile, în conformitate cu art.164 din această lege). Necesitatea acestei modificări rezidă în faptul că, conceptul de „cerință minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile” nu poate fi implementat la etapa actuală, ținând cont de specificul sistemului bancar local. Totodată, remarcăm că cerința de menținere a nivelului de fonduri proprii în conformitate cu prevederile Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor rămâne în vigoare și urmează a fi respectată de către bănci.

Concomitent, elaborarea proiectului este dictată și de necesitatea revizuirii unor prevederi ce vizează constituirea și utilizarea fondului de rezoluție bancară, prin ajustarea unor indicatori de referință setați în redacția actuală pentru calculul contribuțiilor care vor fi achitate de către bănci (nivelul-țintă al resurselor financiare care urmează a fi acumulate la fondul de rezoluție, termenul-limită de atingere a nivelului-țintă), precum și a revizuirii unor prevederi în vederea facilitării utilizării fondului de rezoluție bancară în caz de necesitate.

Scopul modificărilor preconizate constă în crearea unui cadru legal care să coreleze cu particularitățile sistemului bancar național și să asigure utilizarea eficientă și funcțională a instrumentelor și competențelor de rezoluție, prin ajustarea unor prevederi, ținând cont de impactul acestora asupra sistemului bancar autohton.

Pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului de lege, solicităm prezentarea, până la data de 07 februarie 2020, a propunerilor și recomandărilor pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău sau pe adresa electronică: Viorel.Moraru@bnm.md.