• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2017

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

23.10.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională inițiază, începînd cu 23 octombrie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum și a redacției noi a Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.

Prin proiectul HCE se modifică și se completează Instrucțiunea privind angajamentele externe, Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei și Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt prestatorii de servicii de plată rezidenți, persoanele fizice și juridice rezidente.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi optimizarea cadrului normativ aferent plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare în contextul prevederilor din redacția nouă al Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.\

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.25 alin.(1) și art.55 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 3 noiembrie 2017 dnei Liliana Morozniuc pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 412.

Proiectul HCE, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău.

 

          Proiect:

         _____DOC       _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.25 alin.(1) și art.55 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în contextul Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, precum și a redacției noi a Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. Prin proiectul HCE se modifică și se completează Instrucțiunea privind angajamentele externe, Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei și Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate.

Actualmente, regulile generale de efectuare a plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare sunt stabilite în Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, iar particularitățile efectuării de către rezidenți a plăților /transferurilor în cadrul operațiunilor valutare notificate /autorizate sunt reglementate de actele normative menționate mai sus. Luînd în considerare faptul că Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare se va expune în redacție nouă, s-a considerat oportun de a reglementa într-un singur act normativ prevederile aferente efectuării plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv în cadrul celor supuse  notificării/autorizării.

Astfel, prin proiectul HCE din actele normative indicate mai sus se exclud prevederile aferente efectuării plăților /transferurilor de către rezidenți în cadrul operațiunilor valutare notificate /autorizate, acestea fiind incorporate în proiectul Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.

Printr-o serie de amendamente, prevederile actelor sus-menționate au fost ajustate la prevederile aferente autorizării operațiunilor valutare din Legea nr.94 din 13.05.2016. A fost completată lista documentelor necesare de a fi prezentate la Banca Națională a Moldovei în cazul solicitării autorizației pentru rambursarea de către rezident a împrumutului /creditului în favoarea persoanei fizice rezidente aflate în străinătate. Cererile de eliberare a autorizațiilor pentru toate operațiunile valutare supuse autorizării conform Legii privind reglementarea valutară vor conține și argumentarea rezidentului solicitant în susținerea necesității efectuării operațiunii valutare.

De asemenea, actele nominalizate au fost amendate în contextul Legii nr.160 din 07.07.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a exclus obligativitatea persoanelor juridice de a deține și de a aplica ștampilă, dacă legile nu prevăd în mod expres cerința de aplicare a ștampilei.

Alte modificări și completări au drept scop precizarea aspectelor reglementate sau au un caracter redacțional.

Data intrării în vigoare a proiectului HCE este corelată cu data intrării în vigoare a redacției noi a Regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare.

Aprobarea proiectului HCE va asigura optimizarea cadrului normativ aferent plăților și transferurilor în cadrul operațiunilor valutare, fapt care va facilita efectuarea plăților/transferurilor în cauză de către rezidenți, inclusiv de către prestatorii de servicii de plată.