• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.05.2023

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată” (data-limită de primire a propunerilor/obiecţiilor - 12 iunie 2023)

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată”.

Regulamentul privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată va stabili cerințe pentru:

 • autorizarea și monitorizarea infrastructurilor pieței financiare;
 • monitorizarea participanților la aceste infrastructuri;
 • punerea în circulație, emiterea, acceptarea și monitorizarea instrumentelor de plată;
 • accesul la schemele de plată cu cardul și de remitere de bani.

De menționat că, Regulamentul dat va prelua unele prevederi din Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013, Regulamentul privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr.62 din 9 martie 2017 și Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin HCA al BNM nr. 204 din 15.10.2010, cu abrogarea ulterioară a acestora.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm prezentarea, cel târziu până la 12 iunie 2023, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor referitoare la inițiativă, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate pe adresa de e-mail: Reglementare.PSP@bnm.md

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).