• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.06.2018

Proiectul Regulamentului cu privire la controalele pe teren (inspecțiile) la bănci

29.06.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei (în continuare – BNM) iniţiază, începând cu data 28.06.2018, consultarea publică a proiectului Regulamentului privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci.

Acest regulament stabilește normele de organizare și efectuare a controalelor pe teren de către BNM la sediile băncilor din Republica Moldova, ale sucursalelor și filialelor acestora înființate în alt stat și ale sucursalelor băncilor din alt stat înființate în Republica Moldova, de perfectare și examinare a rezultatelor acestor controale.

Proiectul Regulamentului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor, Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii privind reglementarea valutară, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, ale altor acte normative ale BNM, precum și ale acordurilor de cooperare încheiate de BNM cu autoritățile de supraveghere din Republica Moldova și din state străine.

Scopul regulamentului este informarea băncilor cu privire la modalitatea desfășurării inspecției pe teren, drepturile și obligațiile acestora, termenul de realizare a controlului pe teren, modul de prezentare a obiecțiilor la raportul privind rezultatele controlului, precum și drepturile, și sarcinile echipei de inspectori, având în vedere exercitarea atribuției de supraveghere prudențială de către BNM.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data 13.07.2018, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

Proiectul Regulamentului privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci şi  nota  de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Regulamentului privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci

 

Banca Naţională a Moldovei a elaborat proiectul Regulamentului privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci, care stabilește normele de organizare și efectuare a controalelor pe teren de către BNM la sediile băncilor din Republica Moldova, ale sucursalelor și filialelor acestora înființate în alt stat și ale sucursalelor băncilor din alt stat înființate în Republica Moldova, de perfectare și examinare a rezultatelor acestor controale.

Proiectul regulamentului a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor, Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legii privind reglementarea valutară, Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, ale altor acte normative ale BNM, precum și ale acordurilor de cooperare încheiate de BNM cu autoritățile de supraveghere din Republica Moldova și din state străine.

Prevederile regulamentului au drept scop informarea băncilor cu privire la modalitatea desfășurării inspecției pe teren, drepturile și obligațiile acestora, termenul de realizare a controlului pe teren, modul de prezentare a obiecțiilor la raportul privind rezultatele controlului, precum și drepturile, și sarcinile echipei de inspectori, având în vedere exercitarea atribuției de supraveghere prudențială de către BNM.

Concomitent, prevederile regulamentului ţin de implementarea comunicării permanente între organele de conducere, personalul cu funcții-cheie al băncii și membrii echipei de control, ceea ce va contribui la buna desfășurare a inspecțiilor pe teren.

Un aspect important sunt prevederile  privind principiile pe care se bazează controalele pe teren, în special evaluarea riscurilor cu aplicarea unor concepte și tehnici de control în conformitate cu legislația europeană recent transpusă în legislația Republicii Moldova, precum și termenele stabilite de întocmire a raportului preliminar și a celui final privind rezultatele controlului, în vederea obținerii unei eficiențe maxime prin responsabilizarea tuturor părților implicate în procesul de control.

Totodată, regulamentul specifică acțiunile ce urmează a fi luate în cazul refuzului de a  prezenta informațiile solicitate în modul și termenele stabilite de către șeful echipei de inspecție, neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere de către bancă a obligaţiilor la efectuarea controlului.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.