• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.04.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”

04.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 3.04.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei”.

Necesitatea proiectului a fost determinată de aprobarea unor noi instrucțiuni aferente raportării către BNM (FINREP individual, COREP), intrate în vigoare pe parcursul anului 2018 și care au avut un impact major asupra anexei 1, precum și de necesitatea actualizării unor definiții și termeni în cadrul instrucțiunii.

Prin acest proiect, Banca Națională propune să fie substituită (prin abrogare) Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr.132/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157 – 159, art.447).

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebancari din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d) și m), 11 alin.(1), 47, 72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), art. 84 şi 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727),  precum și art. 94 alin.(1) lit.c) și 96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15.04.2019, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dlui Ion Cara pe adresa electronică: ion.cara@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 562.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. 

 

   PDF       DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d) și m), 11 alin.(1), 47, 72 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), art. 84 şi 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727),  precum și art. 94 alin.(1) lit.c) și 96 din Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei.

Elaborarea proiectului a fost condiționată, în mare măsură, de aprobarea unor noi instrucțiuni aferente raportării către BNM (FINREP individual, COREP), intrate în vigoare pe parcursul anului 2018 și care au avut un impact major asupra anexei 1, precum și de necesitatea actualizării unor definiții și termeni în cadrul instrucțiunii.

Astfel, deoarece modificările ce urmează a fi operate sunt semnificative, propunem ca proiectul de hotărâre menționat să substituie (prin abrogare) Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCA al BNM nr.132/2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157 – 159, art.447).

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

 1. La punctul 2 din instrucțiune se definesc un șir de termeni noi, precum „entitate raportoare”, „SIRBNM”, „instanță” etc.
 2. Etapizarea modului de obținere a accesului la SIRBNM inclus în secțiunea 2.
 3. S-a modificat structura tabelului 1, inclus în anexa 1, precum și s-a actualizat lista rapoartelor electronice transmise la BNM, prin intermediul SIRBNM, ca urmare a adoptării de către Comitetul executiv al BNM a mai multor acte normative aferente domeniului de raportare, dintre care menționăm:
   - Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.42/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.95-104, art. 425);
   - Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere,  aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.117/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art. 907) (anexa nr.1);
   - Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr.211/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.1531) (anexa nr.1);
 4. Se modifică formularul cererii de înregistrare a persoanei autorizate și se include modul de completare al acesteia (anexa 2), în scopul simplificării procesului de solicitare a drepturilor de acces la SIRBNM din partea entităților raportoare.
 5. Se aduc unele concretizări cu privire la modul de completare al anexei 4 în scopul asigurării unei înțelegeri mai bune a informației ce urmează a fi inclusă în tabel.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

Totodată, urmare aprobării proiectului sus menționat, referința către noua instrucțiune urmează a fi actualizată într-un șir de acte normative ale BNM, în acest scop fiind inițiat proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.