• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.02.2018

Proiectul HCE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate

12.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională inițiază, începând cu 12 februarie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate” (în continuare – proiectul regulamentului).

Elaborarea proiectului regulamentului este condiționată de necesitatea stabilirii cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de piață, precum și a regulilor pentru calcularea acestor cerințe și pentru supravegherea prudențială a băncilor, persoane juridice din Republica Moldova și sucursalelor din Republica Moldova ale băncilor din alte state.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi instituirea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață pentru bănci, fapt ce va duce la diminuarea riscului de eșec pentru asigurarea împotriva pierderilor, precum și pentru încurajarea administrării prudente a acestui risc.

Proiectul regulamentului este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art. 60 și 71 din Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 5 martie 2018 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 354.

Proiectul regulamentului, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art. 60 și 71 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

Proiectul Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate (în continuare – proiectul regulamentului) este parte componentă a pachetului de regulamente elaborat de Banca Națională a Moldovei (BNM) în cadrul proiectului TWINNING aferent consolidării capacității BNM în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul Directivei 2013/36/EU și al Regulamentului 575/2013, prin care în Uniunea Europeană a fost pus în aplicare cadrul internațional de reglementare Basel III.

În scopul asigurării unei rezerve de capital care să îmbunătățească soliditatea băncilor, ținând cont de volatilitatea prețurilor de piață este necesară impunerea cerințelor de fonduri proprii pentru elementele expuse la riscul de piață. Riscurile care fac obiectul acestor cerințe sunt riscurile aferente titlurilor de datorie și titlurilor de capital legate de rata dobânzii din portofoliul de tranzacționare, precum și riscul valutar și riscul de marfă pentru toate expunerile băncii.

Proiectul regulamentului stabilește modalitatea de determinare a cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață potrivit abordării standardizate atât pentru portofoliul de tranzacționare cât și pentru toate expunerile băncii.
Astfel, pentru determinarea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață aferent tuturor expunerilor (inclusiv portofoliul de tranzacționare) băncile vor stabili cerințele de fonduri proprii pentru riscul valutar și pentru riscul de marfă. Totodată, pentru portofoliul de tranzacționare, suplimentar, băncile vor calcula cerințele de fonduri proprii pentru riscul de poziție.
Dat fiind necesitatea determinării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de poziție în cazul portofoliului de tranzacționare proiectul regulamentului stabilește ce reprezintă portofoliul de tranzacționare (în continuare - PT), cerințele pentru PT, cerințele pe care trebuie să le respecte banca pentru administrarea PT și cerințele de evaluare a acestuia.

Cerința de fonduri proprii pentru riscul de poziție a portofoliului de tranzacționare este suma cerințelor de fonduri proprii pentru riscul general și cel specific aferente pozițiilor băncii pe instrumente de datorie și de capital.
Calcularea riscului general este necesară pentru protejarea băncii împotriva modificării prețurilor din cauza factorilor specifici pieței.
Calcularea riscului specific este necesară pentru protejarea băncii împotriva modificării prețurilor din cauza factorilor specifici emitenților sau instrumentelor.

În partea ce se referă la calcularea cerinței de fonduri proprii pentru riscul de poziție proiectul regulamentului stabilește condițiile care urmează a fi respectate de către bănci.
Pentru titlurile de datorie este descrisă metoda de determinare a riscului specific și a riscului general (pe baza scadenței și pe baza duratei).
Pentru titlurile de capital cerința de fonduri proprii pentru acoperirea riscul specific și a riscului general este egală cu produsul poziției brute /poziției nete și 8%.
De asemenea, proiectul regulamentului stabilește specificul calculării cerinței de fonduri proprii pentru angajamente de preluare fermă (underwriting), pentru riscul specific aferent pozițiilor acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, pentru organisme de plasament colectiv (în continuare - OPC).

Cerința de fonduri proprii pentru riscul valutar a tuturor expunerilor se calculează ca suma dintre poziția totală netă pe valută și poziția totală netă pe aur în moneda de raportare, înmulțită cu 8%.
Proiectul regulamentului stabilește modul de calculare a poziției totale nete pe valute și pe aur, precum și a riscului valutar al OPC.
Banca poate să mențină cerințe de fonduri proprii mai mici pentru pozițiile pe valute strâns corelate.

Cerința de fonduri proprii pentru riscul de marfă a tuturor expunerilor se calculează de către băncile care desfășoară activități cu instrumente financiare a căror suport sunt materii prime agricole cu respectarea anumitor condiții. Pentru calculul cerinței de fonduri proprii pentru riscul de marfă băncile pot utiliza următoarele metode:

 • abordarea pe benzi de scadență;
 • abordarea simplificată;
 • abordarea extinsă pe benzi de scadență.

Aprobarea proiectului regulamentului va institui cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață, asigurând o rezervă de capital care va îmbunătăți soliditatea băncilor.