• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.07.2015

Credite acordate în condiții mai favorabile

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat modificarea și completarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale. Acestea prevăd facilitarea accesului la resursele de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și la creditele de consum.

Prin decizia sa, BNM urmărește să contribuie la creşterea volumului de finanţare a businessului mic și mijlociu, de asemenea, să consolideze în continuare capacitatea băncilor de a intermedia fluxurile financiare. Întreprinzătorii mici și mijlocii vor beneficia de condiții mai favorabile la contractarea creditelor, la fel ca și solicitanții creditelor de consum.

Astfel, BNM consideră oportună majorarea plafonului creditelor cu destinația respectivă, care nu sînt garantate cu gaj sau prin alte mijloace de garantare, dar rambursarea se bazează numai pe obligația debitorului și pe procedurile de asigurare interne ale băncii. Așadar, agenții economici ce dispun de venituri suficiente, dar nu și de gaj sau altă garanție, vor putea obține credite fără gaj în sume de pînă la 500 mii lei față de 100 mii lei, cum a fost anterior. Respectiv, băncile vor fi încurajate să extindă plafonul de acordare a creditelor de consum de la 30 mii lei la 100 mii lei.

Hotărîrea BNM reflectă o măsură importantă de supraveghere bancară prudențială a procesului de microfinanțare desfășurat de băncile comerciale, indispensabil dezvoltării economice.