• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.07.2019

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deținerile calificate ale băncilor

08.07.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 08.07.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deținerile calificate ale băncilor”.

Urmare intrării în vigoare a Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și ținând cont de faptul că norma legală din Legea instituțiilor financiare nr.550/1995 în al cărei temei a fost adoptat Regulamentul cu privire la deținerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice a fost substituită cu normele art. 55-58 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, BNM vine cu inițiativa racordării prevederilor secundare la cele generale. Astfel, propunem aprobarea unui nou regulament cu privire la deținerile calificate ale băncilor care va dezvolta prevederile cadrului general.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 55-58 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727, în vigoare din 1.01.2018), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 22.07.2019, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: (022) 822 411.

Proiectul hotărârii și nota de informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:     PDF     DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deținerile calificate ale băncilor”

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Urmare intrării în vigoare a Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor și ținând cont de faptul că norma legală din Legea instituțiilor financiare nr.550/1995 în al cărei temei a fost adoptat Regulamentul cu privire la deținerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice a fost substituită cu normele art. 55-58 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, BNM vine cu inițiativa racordării prevederilor secundare la cele generale. Astfel, propunem aprobarea unui nou regulament cu privire la deținerile calificate ale băncilor, care va dezvolta prevederile cadrului general.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Proiectul regulamentului nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene. Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislației Uniunii Europene.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Proiectul regulamentului cuprinde prevederi referitor la deținerile calificate ale băncilor în capitalul entităților, inclusiv limitele acceptate pentru aceste dețineri. De asemenea, regulamentul stabilește procedura de obținere a aprobării prealabile din partea BNM pentru următoarele dețineri:

 • deținerile temporare în timpul unei operațiuni de asistență financiară destinată restructurării și salvării întreprinderii respective astfel cum este prevăzut în actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei cu privire la fondurile proprii,
 • deținerile reprezintă o poziție aferentă angajamentelor de preluare fermă, menținută timp de 5 zile lucrătoare sau mai puțin,
 • deținerile sunt deținute de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

În cazul dobândirii deținerilor calificate într-o entitate dintr-un alt stat, dacă în urma dobândirii respective entitatea ar intra în sfera de consolidare prudențială a băncii, de asemenea,  e necesară aprobarea prealabilă din partea Băncii Naționale a Moldovei.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.