• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.11.2021

BNM a stabilit contribuțiile băncilor la fondul de rezoluție pentru anul 2022


Banca Națională a anunțat băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară, ce urmează să fie plătite până la sfârșitul anului 2022. Acestea au fost calculate în conformitate cu Regulamentul privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20 martie 2020.

Astfel, cuantumul contribuțiilor pe anul 2022 pentru întregul sistem bancar a fost calculat în mărime de 146,3 mil. lei, la baza acestui calcul fiind nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, care urmează a fi atins până la finele anului 2024, coeficientul de ajustare la creșterea volumului depozitelor, precum și multiplicatorii de ajustare la riscul specific fiecărei bănci. Totodată, nivelul-țintă ce reiese din suma depozitelor garantate la situația din 30.06.2021 reprezintă 515,5 mil. lei și urmează să se reevalueze anual.

Fondul de rezoluție bancară a fost constituit în 2020, în vederea asigurării aplicării eficace a instrumentelor şi competențelor de rezoluţie de către Banca Naţională a Moldovei, ale cărui resurse se utilizează conform obiectivelor rezoluției şi principiilor prevăzute în Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. La situația din 30.06.2021 resursele fondului constituiau 119,5 mil. lei.

Constituirea fondului de rezoluție contribuie la consolidarea sectorului bancar și a credibilității acestuia, în sprijinul intereselor deponenților.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).