• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.06.2019

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2019

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.03.2019 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 246 231,0 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.03.2019 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. 

(mii Lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului I

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului I

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

6 210,3

226 356,8

29 966,8

450 680,6

127,1

115 334,3

36 304,1

792 371,7

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

520,8

33 470,6

996,6

49 963,6

0,0

0,0

1 517,4

83 434,2

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

2,7

568,7

2,2

656,0

0,0

0,0

4,9

1 224,7

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

654,8

90 967,7

4 153,4

18 135,0

6 803,3

11 537,6

11 611,5

120 640,3

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

7 388,6

351 363,9

35 119,0

519 435,1

6 930,4

126 871,9

49 438,0

997 670,9

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

1 534,7

180 482,4

3 092,6

55 633,4

3 272,9

16 586,1

7 900,2

252 701,9

Încasări din vânzarea altor active

83,1

2 271,5

1 745,3

7 181,0

437,1

1 879,4

2 265,5

11 331,8

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

1 617,8

182 753,9

4 837,9

62 814,4

3 709,9

18 465,4

10 165,6

264 033,7

Alte încasări

467 227,6

958 743,7

415,9

14 086,2

568,5

11 696,5

468 212,0

984 526,4

TOTAL încasări

476 234,0

1 492 861,5

40 372,8

596 335,7

11 208,8

157 033,8

527 815,6

2 246 231,0

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2018-2019

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 31.03.2019 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

 

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.03.2019

(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.03.2019 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
I 2019

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 155 000,0

472 500,0

1 345 217,0

7 928 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

305 000,0

43 500,0

613 000,0

2 087 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

35 400,0

10 000,0

317 741,0

1 830 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 495 400,0

526 000,0

2 275958,0

11 845 800,0

În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

 

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.
                                         
Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.03.2019

(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

47

58

20

125

valoarea

566 180,2

892 122,2

3 095 829,5

4 554 131,9

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

102

117

20

239

valoarea

3 108 946,5

1 329 177,4

48 567,4

4 486 691,3

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

20

22

8

50

valoarea

15 575 681,5

14 869 295,7

3 095 396,2

33 540 373,4

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

160

260

68

488

valoarea

849 097,7

6 516 798,9

62 628,3

7 428 524,9

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului I 2019)

numărul

19

70

21

110

valoarea

449 613,1

3 979,7

494,7

454 087,5

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului I 2019)

numărul

0

2

1

3

valoarea

0,0

151,0

8 938,8

9 089,8

 

Adițional, pe parcursul trimestrului I 2019, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.  desfășurate pe parcursul trimestrului I  2019

Denumirea băncii

Numărul licitațiilor desfășurate

Numărul activelor adjudecate

Valoarea activelor adjudecate (mii lei)

Banca de Economii S.A.

17

12

1 837,3

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

8

9

33 822,3

B.C. „UNIBANK” S.A.

45

1

56,4

Total

70

22

35 716,0

 

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • - licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • - recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • - achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ). 

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;
     PDF       DOC
   
 • 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A..:
     PDF       DOC