• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.10.2018

Proiect HCE "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către bancă"

29.10.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 29.10.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către bancă” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune cerințe față de externalizarea de către bancă a unor activități/operațiuni, precum și activități de importantă materială.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supus consultării publice constă în perfecționarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţilor/operațiunilor externalizate de către bancă.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.82 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiileși recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 16.11.2018, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822442.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către bancă”

 

1. Denumirea autorului:

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei (în particular Departamentul reglementare și autorizare), ceea ce corespunde cu prevederile art.11 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și art.16 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite:

La data de 1.01.2018 a intrat în vigoare Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care impune cerințe față de externalizarea de către bancă a unor activități/operațiuni, inclusiv a celor de importantă materială.

Proiectul Hotărârii Consiliului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către bancă” (în continuare- proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.82 din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Odată cu aprobarea Regulamentului cu privire la activitățile și operațiunile externalizate de către bancă se va abroga Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin HCA al BNM nr.241/2011.

Astfel, proiectul hotărârii are drept scop perfecționarea cadrului de reglementare ce ține de externalizarea activităților/operațiunilor de către bancă, inclusiv a celor de importanță materială.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene:

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi:

Proiectul hotărârii stabilește:

 • noțiunile aferente activității de importanță materială, externalizării în lanț, prevederi generale privind externalizarea, precum și obligativitatea băncii de a dezvălui clienților săi informația cu privire la externalizarea serviciilor prestate și rolul furnizorilor;
 • cerințele față de contractul de externalizare și dreptul BNM de a prescrie rezilierea contractului de externalizare în anumite cazuri;
 • particularitățile externalizării activităților de importanță materială, care include: exigențele și restricțiile privind externalizarea unor asemenea activități; modul de solicitare și de luare a deciziei cu privire la aprobarea prealabilă a BNM și respectiv notificarea BNM în acest sens; documentele necesare pentru obținerea aprobării prealabile a BNM, care include prevederi aferente cererii, documentelor și informațiilor necesare a fi prezentate de bancă pentru a obține aprobarea prealabila a BNM privind externalizarea activităților de importantă materială, inclusiv termenele de examinare a cererii și motivele de respingere a cererii în cauză;
 • cerințele minime pentru stabilirea de către bancă a politicilor și procedurilor sale interne; modul de gestionare a riscurilor, de exercitare a controlului activităților/operațiunilor externalizate, inclusiv stabilirea etapelor importante ale unei externalizări;
 • cerințele privind auditul extern al activităților/operațiunilor externalizate, inclusiv activităților de importantă materială;
 • prevederile și restricțiile cu privire la externalizarea în lanț a activităților/operațiunilor externalizate.

Totodată, proiectul hotărârii conține prevederi tranzitorii în contextul examinării  de către Banca Națională a Moldovei a cererii și documentelor înaintate de către bancă pentru obținerea aprobării prealabile privind externalizarea activităților de importanță materială nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și cazurile și/sau cerințele în care banca a externalizat activități/operațiuni până la data intrării  în vigoare a prezentei hotărâri.

 

5. Fundamentarea economico-financiară:

Proiectul hotărârii nu generează niciun impact de natură economico-financiară.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative, cu care se află în conexiune, iar ajustările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate:

Dat fiind faptul că proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.