• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.11.2018

Proiect HCE „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual”

14.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 14.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual”.

Necesitatea proiectului a fost determinată de modificările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, de intrarea în vigoare la 1.01.2019 a  IFRS 16 „Contracte de leasing” care substituie IAS 17 „Contracte de leasing”.

Acest proiect are drept scop actualizarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual și eliminarea unorle neconcordanțe existente.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28.11.2018, pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău, Departamentul raportări și statistică. Concomitent, pot fi comunicate dlui Ion Cara pe adresa electronică: ion.cara@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 562.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău. 

 

         Proiect:

             DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual”

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea  Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art. 84 și 86 din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Elaborarea proiectului a fost generată de modificările operate la Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, de intrarea în vigoare la 1.01.2019 a  IFRS 16 „Contracte de leasing” care substituie IAS 17 „Contracte de leasing”, dar și de necesitatea eliminării unor neconcordanțe existente.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:

 • substituirea referințelor aferente IAS 17 „Contracte de leasing” cu cele aferente prevederilor IFRS 16 „Contracte de leasing”;
 • modificarea modului de completare a rapoartelor cu conturile ce urmează a fi adăugate în Planul de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova;
 • eliminarea unor neconcordanțe existente depistate pe parcursul primei prezentări a setului de rapoarte FINREP individual;
 • modificarea formularelor rapoartelor incluse în anexele 13 și 15, prin includerea unei noi coloane;
 • alte modificări și completări redacționale.

Aprobarea proiectului hotărârii va permite o raportare ajustată conform cerințelor stabilite în cadrul legal aferent prezentării rapoartelor FINREP la nivel individual.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.