Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.07.2015

Banca Naţională a Moldovei precizează

29 iunie 2015

 

Cu referire la întrebările adresate de dl. Sveatoslav Mihalache pe data de 27 iulie 2015 pe o rețea de socializare către conducerea BNM,  venim cu următoarele răspunsuri și precizări:

 

Întrebare nr.1:

Administratorii speciali au efectuat sau nu evaluarea și înregistrarea tuturor datoriilor ale celor trei bănci licențiate aflate sub administrarea specială a BNM până la data menționată

 

Răspuns BNM nr.1:

Toate obligațiunile bilanțiere și extrabilanțiere cunoscute ale băncilor aflate sub administrare specială a BNM sunt contabilizate, evaluate și dezvăluite de către administratorii speciali în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și regulamentele BNM.

Având în vedere comportamentul fraudulos al managementului anterior al celor trei bănci, există un risc sporit ca un număr semnificativ de contracte și amendamente de contracte (cu privire la garanții, contracte de gaj, contracte de credit, vânzări de active, investiții, etc.) încheiate înainte de instituirea administrării speciale nu au fost înregistrate de fosta conducere a  băncilor, încălcându-se legislația în vigoare. Astfel de contracte ilegale, odată identificate sau descoperite în viitor, pot cauza pierderi semnificative acestor bănci.

Totuși, riscurile de pierderi financiare din cauza contractelor neînregistrate în mod fraudulos de vechiul management al băncilor sunt nule pe durata administrării speciale și a moratoriului instituite de BNM (9 luni cu o posibilă extindere cu încă 3 luni). Administratorii speciali au dreptul legal să refuze executarea oricărui contract, inclusiv cele necunoscute la acest moment. Mai mult ca atât, garanțiile de stat emise de Ministerul Finanțelor în conformitate cu Hotărârile de Guvern nr. 938  din  13 noiembrie 2014 și nr. 124  din  30 martie 2015 pentru creditele de urgență acordate de BNM stipulează expres categoriile de creanțe care sunt acoperite de garanțiile de stat. Orice obligație nouă care poate apărea din cauza contratelor neînregistrate de vechiul management al băncilor nu este acoperită de garanțiile de stat.

 

Concluzie BNM nr. 1:

Riscul obligațiilor viitoare din cauza contractelor neînregistrate de vechiul management al băncilor este nul pe parcursul administrației speciale și a moratoriului impuse de BNM. Totuși, aceste riscuri se pot materializa dacă băncile în cauză nu vor fi lichidate.

 

Întrebare nr.2:

Este legal ca în perioada de administrare specială a băncii comerciale, să fie deschise noi agenții, filiale?

 

Răspuns BNM nr.2:

Pe parcursul administrației speciale numărul filialelor/agențiilor deschise sau închise de către băncile aflate sub administrare specială a evoluat după cum urmează (conform situației din 30 iunie 2015):

Baca

Filiale

Agenții

Deschise

Închise

Deschise

Închise

BEM

-

-

-

32

BS

-

-

-

12

UB

-

-

-

2

Total

-

-

-

46

Notă: BEM = Banca de Economii; BS = Banca Socială; UB = Unibank

Pe parcursul administrării speciale, Banca de Economii a reamplasat 3 agenții în spații noi, din cauza neprelungirii contractelor de arendă de către arendator pentru spațiile vechi. Astfel, se observă că băncile în cauză nu au majorat numărul de filiale/ agenții pe parcursul administrării speciale.

 

Concluzie BNM nr. 2:

Administratorii speciali depun eforturi pentru diminuarea cheltuielilor băncilor, inclusiv prin diminuarea numărului de agenții, fără a pune în pericol fluiditatea operațiunilor bancare, achitarea pensiilor și altor plăți sociale.

 

Întrebare nr.3:

Există posibilitatea ca cetățenilor  Republicii Moldova să li se demonstreze și să li se argumenteze eficiența deschiderii acestor noi filiale sau agenții?

 

Răspuns BNM nr.3:

Din răspunsul la întrebarea nr. 2 (vedeți mai sus) se observă că băncile aflate sub administrarea specială își reduc numărul de agenții. Mai mult ca atât, garanțiile de stat emise pentru creditele de urgență acordate de BNM nu acoperă cheltuielile operaționale și administrative ale băncilor aflate sub administrarea specială.

 

Concluzie BNM nr. 3:

Odată cu instituirea administrării speciale are loc un proces de optimizare a rețelei de agenții a băncilor în cauză. Prin urmare, cetățenii nu ar trebui să fie îngrijorați de riscul irosirii mijloacelor bănești ale băncilor aflate  sub administrarea specială.

 

Întrebare nr.4:

Banca Comercială aflată sub administrarea specială are dreptul de a oferi credite persoanelor fizice/juridice?

 

Răspuns BNM nr.4:

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM, băncile aflate sub  administrare  specială nu au dreptul să acorde și nu acordă credite persoanelor fizice și juridice. Evoluția soldului total exprimat în lei moldovenești al creditelor acordate anterior de băncile în cauză este influențată de fluctuațiile ratei de schimb valutar și dobânzilor calculate la credite.

 

Concluzie BNM nr. 4:

Băncile aflate sub administrare specială nu se supun riscurilor de credit suplimentare.

 

Întrebare nr. 5:

Banca Comercială aflată sub administrarea specială are dreptul de a atrage depozite de la persoane fizice/juridice?

 

Răspuns BNM nr.5:

Băncilor aflate sub administrare specială nu li s-a interzis atragerea de depozite noi, pentru a nu perturba activitatea instituțiilor publice și încasarea salariilor și pensiilor prin conturile deschise la aceste bănci. Totuși, în mod indirect băncile au descurajat atragerea de noi depozite la termen, având în vedere dobânzile semnificativ mai joase oferite de acestea comparativ cu dobânzile altor bănci. Pe parcursul administrării speciale soldurile depozitelor persoanelor fizice și juridice exprimate in lei moldovenești s-au diminuat după cum urmează (conform situației la 30 iunie 2015):

Banca

 

Diminuare depozite (net, mln. lei)

Persoane fizice

Persoane juridice

Total

BEM

1,942

2,511

4,453

BS

1,417

835

2,252

UB

417

1,240

1,657

Total

3,776

4,586

8,362

Notă: BEM = Banca de Economii; BS = Banca Socială; UB = Unibank

 

Concluzie BNM nr. 5:

Deși BNM are dreptul să interzică atragerea de noi depozite de către băncile aflate sub administrarea specială, o astfel de decizie a fost considerată inoportună. Scopul principal al BNM este de a asigura funcționalitatea tuturor operațiunilor critice și sistemice ale acestor trei bănci, fără a le expune la riscuri suplimentare. Diminuarea cu 8,362 milioane lei a depozitelor persoanelor fizice și juridice (din data instituirii administrării speciale și până pe 30 iunie 2015) denotă faptul că ponderea acestor trei bănci în sistemul bancar a fost diminuată semnificativ și într-un mod ordonat, fără a periclita stabilitatea financiară a întregului sistem bancar. Din punct de vedere sistemic, sumele retrase de deponenți și companii din băncile sub administrare specială au fost depozitate în celelalte 11 bănci, fiind o sursă importantă de lichidități pentru aceste bănci.

 

Întrebare nr.6:

Dacă Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au atras depozite de la persoane fizice/juridice, acestea îndeplinesc condițiile impuse de către BNM privind rezervele obligatorii a băncilor comerciale?

 

Răspuns BNM nr.6:

Conform Legii instituțiilor financiare, BNM are dreptul să acorde scutiri de conformare cu unele reglementări bancare (inclusiv formarea rezervelor obligatorii) pentru băncile aflate sub administrare specială sau care au alte restricții în activitatea lor. Menținerea rezervelor obligatorii de către băncile în cauză a fost inoportună, deoarece lichiditatea totală a acestora este menținută doar prin creditele de urgență acordate de BNM și garantate de stat. Dacă nu s-ar fi acordat această scutire, băncile aflate sub administrare specială ar fi fost nevoite să formeze rezerve obligatorii din resursele primite de la BNM sub formă de credite de urgență, ceea ce nu are sens din punct de vedere financiar.

 

Concluzie BNM nr. 6:

Băncile aflate sub administrare specială sunt scutite de la formarea rezervelor obligatorii. Totuși, această scutire nu expune băncile sau deponenții lor la risc suplimentar, deoarece lichiditatea acestora este susținută de BNM. Având în vedere că băncile în cauză nu au dreptul să acorde credite, neformarea rezervelor obligatorii nu distorsionează concurența de pe piața bancară. În final, micșorarea semnificativă a depozitelor la băncile aflate sub administrarea specială a diminuat importanța sistemică a acestor bănci, ceea ce a diminuat semnificativ riscurile din sistemul bancar autohton.

În final, deși întrebările adresate de dl. Sveatoslav Mihalache sunt pertinente, concluziile enunțate de dumnealui sunt eronate și induc în eroare publicul larg.

Îi îndemnăm pe toți jurnaliștii, analiștii și comentatorii economici să utilizeze doar informații veridice și  verificate cu BNM atunci când explică, analizează și dezbat situația din sistemul bancar al RM sau activitatea Băncii Naționale a Moldovei. 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).