• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.11.2018

Proiectul HCE BNM ”Pentru modificarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 61 din 11 septembrie 1997

23.11.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu data de 23.11.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți”.

Elaborarea proiectului  este condiționată de abrogarea art.38 din Legea Instituțiilor financiare, la care se face referință în Regulamentul cu privire la raportarea  informației aferente balanței de plăți, capitolul V Responsabilitatea.

Prezentul proiect are drept scop aducerea în concordanță a prevederilor capitolului V din regulament cu prevederile Legii instituțiilor financiare și ale Legii privind activitatea băncilor.

Proiectul de decizie  este elaborat în temeiul art. 5 lit. k) și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 56-57/624 din 12.10.1995), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 7 decembrie 2018 pe adresa electronică: dsmf.drs@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți” și nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei.

 

          Proiect:

              DOC             PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea
informației aferente balanței de plăți”

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți este condiționată de abrogarea art.38 din Legea Instituțiilor financiare, la care se face referință în regulament, capitolul V Responsabilitatea.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu este o armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, dar are drept scop aducerea în concordanță cu  legislația națională, și anume a prevederilor capitolului V din regulament cu prevederile Legii instituțiilor financiare și ale Legii privind activitatea băncilor.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Principala prevedere a proiectului este concordarea prevederilor capitolului V. Responsabilitatea cu prevederile Legii instituțiilor financiare și ale Legii privind activitatea băncilor. O altă modificare are caracter de precizare.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Fundamentarea economico-financiară nu este necesară, deoarece implementarea modificărilor la regulament nu implică cheltuieli financiare și nu generează venituri.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Intrarea în vigoare a proiectului nu va conduce la modificarea altor acte normative.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Avizarea și consultarea publică a proiectului va avea loc conform Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

Expertiza anticorupție va fi efectuată după expunerea publică în procesul transparenței decizionale, colectarea avizelor și elaborarea variantei finale a proiectului.

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Expertiza de compatibilitate nu este necesară, deoarece proiectul nu prevede o armonizare directă a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

 

10. Constatările expertizei juridice

Întrucât prin acest proiect se urmărește  aducerea în concordanță  a prevederilor capitolului V din regulament cu prevederile Legii instituțiilor financiare și ale Legii privind activitatea băncilor, expertiza juridică nu este necesară.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).