• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.11.2022

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare între prestatorii de servicii de plată”

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare între prestatorii de servicii de plată”.

Necesitatea inițierii elaborării proiectului de regulament derivă din Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 209 din 15.07.2022 (Lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (PSD2)), prin care au fost operate modificări și completări, în principal, la Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică nr.114/2012.

Printre modificările și completările Legii nr.114/2012 se numără inclusiv introducerea unor reguli mai stricte în ceea ce privește autentificarea utilizatorilor, care ar trebui să se aplice de fiecare dată când un plătitor își accesează contul de plăți online, inițiază o operațiune electronică de plată sau întreprinde o acțiune printr-un canal la distanță care poate implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri.

De asemenea, prin noile modificări operate la Legea nr.114/2012, urmează a fi instituit conceptul de „open banking” care presupune deschiderea prestatorilor de servicii de plată (PSP) care administrează conturi de plăți (mai exact deschiderea bazelor de date/ a infrastructurii IT a acestora) către entități terțe, care la rândul lor urmează să utilizeze aceste date fie pentru a furniza utilizatorului informații cu privire la conturile de plăți deschise de către acesta la PSP sau fie pentru a iniția o plată, în numele utilizatorului, dintr-un cont de plăți deținut de către acesta la un anumit PSP (prin intermediul application programming interfaces (APIs)). Astfel, pentru a asigura o comunicare eficientă și sigură între actorii relevanți, în contextul serviciilor de informare cu privire la conturi, serviciilor de inițiere a plăților și al confirmării disponibilității fondurilor, este necesar să se precizeze cerințele standardelor deschise, comune și sigure de comunicare care trebuie respectate de către toți PSP.

Astfel, luând în considerare cele expuse mai sus, inițierea elaborării proiectului de regulament menționat urmează să transpună la nivel local Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare  și Ghidul EBA/GL/2018/07 referitor la condițiile necesare pentru a beneficia de o exceptare de la mecanismul de urgență prevăzut la art. 33 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2018/389.

De menționat că, normele primare din Legea nr. 114/2012 referitoare la aspectele care urmează a fi reglementate prin prezenta inițiativă de regulament vor intra în vigoare la data de 5 august 2024.

În contextul celor expuse, pentru eficientizarea procesului de elaborare a proiectului nominalizat, solicităm prezentarea, cel târziu până la 22 noiembrie 2022, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor referitoare la inițiativă, pe adresa poștală: Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru nr. 1, mun. Chișinău sau pot fi expediate pe adresa de e-mail: Reglementare.PSP@bnm.md

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).