• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.07.2018

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”

09.07.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională inițiază, începând cu 09.07.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE derivă din necesitatea de reglementare a limitelor maxime ale comisioanelor, mărimea comisioanelor, precum și modul de percepere a acestora pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 20.07.2018 pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md  sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 610.

Proiectul HCE, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău.și pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM privind limitele maxime
ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

 

Elaborarea proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare derivă din necesitatea conformării la prevederile art. 45 din Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care stipulează aprobarea de către Banca Națională a Moldovei a limitelor maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central, implicit reducerile, rabaturile și condițiile de aplicare a reducerilor și a rabaturilor.  

Proiectul enunțat stabilește mărimea comisioanelor și modul de percepere a acestora aferent serviciilor prestate de către Depozitarul central, precum și excepțiile de neaplicare a limitelor respective.

Părțile interesate pot prezenta propuneri și obiecții pe marginea prezentului proiect de decizie în termen de până la 20 iulie 2018.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.