• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.07.2018

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ”Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică”

05.07.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională inițiază, începând cu 05 iulie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică” (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este dictată de implementarea de către BNM a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare al BNM, care reprezintă un sistem complex și integrat de gestiune a informațiilor și a datelor cu privire la procesele și activitățile desfășurate de către BNM, în particular în partea ce se referă la raportarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri despre cursurile valutare (zilnic) și despre operațiunile de schimb valutar efectuate (lunar). Implementarea soluției în cauză se va efectua prin intermediul unui portal WEB al BNM.

Proiectul HCE stabilește obligativitatea înregistrării pe portalul WEB BNM a persoanei autorizate a casei de schimb valutar/hotelului (care poate fi administratorul sau o altă persoană împuternicită de acesta) și obținerii unei parole de acces la portal. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt casele de schimb valutar și hotelurile care dețin licențe pentru desfășurarea activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice îl va reprezenta crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM şi casele de schimb valutar/hoteluri.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.43 alin.(10) şi art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 18 iulie 2018 pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 254.

Proiectul HCE, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei și la sediul Băncii Naționale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chişinău.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM ”Pentru modificarea și completarea
Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către
casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM ”Pentru modificarea și completarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, art.43 alin.(10) şi art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este dictată de implementarea de către BNM a soluției pentru eficientizarea procesului de licențiere, autorizare și notificare al BNM, care reprezintă un sistem complex și integrat de gestiune a informațiilor și a datelor cu privire la procesele și activitățile desfășurate de către BNM, în particular în partea ce se referă la raportarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri. Implementarea soluției în cauză se va efectua prin intermediul unui portal WEB al BNM (sistem informațional)

Actualmente casele de schimb valutar și hotelurile prezintă la BNM rapoarte în formă electronică prin intermediul aplicației WEB, o aplicație specială elaborată în cadrul BNM. Conform instrucțiunii în vigoare, inițial casa de schimb valutar /hotelul prezintă la BNM pe suport hârtie o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la prezentarea în formă electronică la BNM a cererilor şi rapoartelor prevăzute de Instrucţiune, semnată de către administratorul şi certificată prin aplicarea ştampilei casei de schimb valutar /hotelului. Ulterior, pentru prezentarea rapoartelor în forma electronică casele de schimb valutar /hotelurile înregistrează la BNM persoanele autorizate de a transmite la BNM rapoarte în forma electronică, prin completarea şi transmiterea prin aplicația WEB de către administrator a cererilor respective.

Potrivit proiectul HCE raportarea de către casele de schimb valutar și hoteluri se va efectua prin intermediul portalului WEB al BNM conform Instrucțiunii de utilizare a portalului WEB al BNM. Proiectul HCE definește noțiunea de ”instrucțiune de utilizare a portalului WEB al BNM”, acesta fiind un document tehnic elaborat de BNM care va ghida utilizatorii portalului WEB al BNM, în particular persoanele autorizate ale caselor de schimb valutar/hotelurilor în procesul de înregistrare pe portal, de întocmire și de transmitere la BNM a rapoartelor în formă electronică

Astfel, în vederea prezentării la BNM a rapoartelor în formă electronică, persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului (care poate fi administratorul sau o altă persoană împuternicită de acesta) urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM și să obțină o parolă care îi va permite accesul la portalul în cauză. Proiectul HCE prevede că în cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.

Raportarea de către casele de schimb valutar/hoteluri prin intermediul portalului WEB al BNM va crea o serie de beneficii atât pentru casele de schimb valutar/hoteluri cât și pentru BNM prin:

 • simplificarea procedurii de înregistrare a persoanelor autorizate ale caselor de schimb valutar/hotelurilor;
 • excluderea obligativității de prezentare la BNM pe suport hârtie a declarației pe propria răspundere cu privire la prezentarea la BNM în formă electronică a rapoartelor;
 • crearea unui mecanism de comunicare și interacțiune eficient, facil și securizat între BNM şi casele de schimb valutar/hoteluri.

De menţionat că, pentru băncile licenţiate procedura de transmitere a rapoartelor în formă electronică rămâne aceiași, aceasta fiind reglementată de Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008). Băncile licenţiate prezintă rapoartele electronice prin intermediul SAPI, rapoartele respective fiind autentificate cu semnătură digitală.