• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.10.2016

Proiectul HCE cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

28.10.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu data de 28 octombrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă.

Scopul proiectului este evitarea unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice clarificarea și explicarea mai exactă a modului de întocmire a Raportului ORD1.9B privind operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 11 noiembrie 2016 dnei Maia Galeamov pe adresa electronică: Maia.Galeamov@bnm.md sau pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă și Nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr.___
din „___” __________ 20___

Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

În temeiul art.11 alin. (1), art.27 alin. (1) lit. c) și art.72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) și art. 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 203-205), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1)  La punctul 15 cuvântul „mii” se exclude;
2)  După punctul 16 se introduc două puncte noi cu următorul cuprins:
„161. În raportul ORD0109B se includ toate tranzacțiile interbancare cu numerar, inclusiv operațiunile de schimb a nominalului între bănci. În cazul dat se vor reflecta ambele tranzacții - de încasare și de eliberare a numerarului de către fiecare banca.
162. În Raportul ORD0109B sunt reflectate sumele efectiv primite/eliberate de către banca-raportor.”

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

3. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna ianuarie 2017.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă

Proiectul Hotărîrii Comitetului Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă” a fost elaborat în corespundere cu art.11 alin. (1), art.27 alin (1) lit. c)  și art.72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu art.37 alin. (1) și art.40 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldovei, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul Instrucţiunii în cauză a fost elaborat ca rezultat al necesităţii de evitare a unor probleme apărute la întocmirea de către bănci a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările din proiectul Hotărârii vor contribui la clarificarea și explicarea mai exactă a modului de întocmire a Raportului ORD1.9B privind operațiunile interbancare cu numerar în moneda națională.

Raportul privind volumul operațiunilor de casă reprezintă o parte considerabilă din procesul de raportare a sistemului bancar şi este considerată unica sursă de informaţie privind rulajul operaţiunilor de numerar la nivel macro pentru organele de conducere a ţării, pentru Banca Naţională a Moldovei şi băncile din Republica Moldova.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și