• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.06.2018

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

29.06.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională inițiază, începând cu 29 iunie 2018, consultarea publică a proiectului de Hotărâre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de decizie este determinată de necesitatea ajustării cadrului normativ secundar aferent operațiunilor de politică monetară ale Băncii Naționale la prevederile legislației în vigoare, precum și de încetarea unor atribuții ale Băncii Naționale în calitate de agent al statului odată cu începerea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, organizat și constituit în conformitate cu Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Proiectul modifică și completează Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.293-296, art.1386) și Regulamentul privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.88).
De asemenea, se propune abrogarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.250 din 25 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547) și a Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 161 din 8 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1268). 
Beneficiarii proiectului de decizie sunt Banca Națională a Moldovei, Depozitarul central unic al valorilor mobiliare și băncile licențiate din Republica Moldova.

Proiectul este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.a), 11 alin.(1), art.15 și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.I pct.4 din Legea nr.58 din 6 aprilie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.119-126, art.197), cu modificările și completările ulterioare, art.5 alin.(1) lit.b) și alin.(2) pct.1) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, art.711).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 12 iulie 2018 dlui Daniel Savin pe adresa electronică: Daniel.Savin@bnm.md, dnei Valentina Salogub pe adresa electronică: Valentina.Salogub@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822 427, sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naţionale a Moldovei. și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul hotărârii Comitetului executiv
„Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” este elaborat în vederea ajustării cadrului normativ secundar aferent operațiunilor de politică monetară ale Băncii Naționale la prevederile legislației în vigoare. Proiectul vizează de asemenea unele atribuții ale Băncii Naționale în calitate de agent al statului.

Potrivit art.40 lit.b) din Legea nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Banca Naţională, pe bază de acord cu Ministerul Finanţelor, acţionează ca agent al statului pentru valorile mobiliare de stat emise în formă de înscriere în cont în ceea ce priveşte efectuarea înregistrărilor în Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (SIC), organizat de Banca Naţională.
Actualmente, SIC exercită funcţia de depozitar pentru valorile mobiliare emise de către Ministerul Finanţelor şi cele emise de către Banca Naţională a Moldovei în formă de înscriere în cont, iar Banca Naţională, în calitate de administrator al SIC, stabileşte condiţiile pentru participare în SIC, modul de înregistrare și evidență a valorilor mobiliare, procedurile de procesare şi decontare în cadrul SIC, gestionează şi controlează funcţionarea sistemului, întreprinde măsurile necesare pentru administrarea şi controlul riscurilor aferente funcționării SIC.

Totodată, la 31.07.2018 urmează să-și înceapă activitatea Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, organizat și constituit în conformitate cu Legea nr.234 din 3.10.2016, care va prelua de la Banca Națională activitățile sus-indicate. Potrivit art.I pct.4 și art.XIV alin.(1) din Legea nr.58 din 6.04.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, din 31.07.2018 atribuțiile Băncii Naționale prevăzute la art.40 lit.(b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei încetează.
În acest context, urmează a fi amendate/abrogate unele acte normative ale Băncii Naționale, care conțin norme aferente evidenței valorilor mobiliare sus-indicate, constituirii, executării și eliberării garanțiilor financiare în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Băncii Naționale.

 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul modifică și completează următoarele acte normative:

 • Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.188 din 25.09.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.293-296, art.1386);
 • Regulamentul privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.70 din 23.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.188).

De asemenea, se abrogă următoarele acte normative:

 • Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.250 din 25.10.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.252-253, art.1547);
 • Regulamentul cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 161 din 8.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1268). 

Principalele prevederi ale proiectului includ:

 • substituirea referințelor la SIC în cuprinsul regulamentelor cu referința la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
 • stipularea faptului că înregistrarea și evidența valorilor mobiliare, constituirea, executarea și eliberarea garanțiilor financiare în formă de valori mobiliare, aferente operațiunilor de politică monetară ale Băncii Naționale se vor efectua în conformitate cu actele normative ale acesteia și cu regulile Depozitarului central;
 • redefinirea unor noțiuni din Regulamentul privind facilitățile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei;
 • stipularea interacțiunilor dintre Banca Națională și Depozitarul central la derularea acestor operațiuni;
 • ajustarea terminologiei utilizate și a unor norme la prevederile legislației în vigoare.

 

Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu implică cheltuieli bugetare.

 

Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” este publicat pe pagina web oficială a Băncii Naționale în conformitate cu prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Părțile interesate au fost informate prin scrisori oficiale despre inițierea consultării publice a proiectului.