• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.02.2018

Proiectul Hotărârii "Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin HCE al BNM nr.54 din 09.03.2016"

15.02.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 15.02.2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit”.

Elaborarea și adoptarea proiectului de decizie este impusă de necesitatea optimizării cadrului de raportare în scopuri prudențiale, care va contribui la consolidarea supravegherii bancare în contextul implementării Registrului riscului de credit.

Proiectul conține unele precizări și modificări aferente modului de completare a rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu instrucţiunea sus-menționată .

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.5 alin. (3), art.84, art.99 alin. (3), (4), art. 106 alin.(1) din Legea nr.202 privind activitatea băncilor din 06 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 02.03.2018, pe adresa electronică: supraveghere@bnm.md, indicând în denumirea mesajului textul [RRC]„Recomandările pe marginea modificărilor la Instrucțiune” sau pe adresa poștală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Pentru informații ne puteți contacta  la numărul de telefon: 022822470/822318.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru  modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei.

 

         Proiect:

         _____DOC      _____PDF

 

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv  al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016

 

Proiectul hotărârii pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 art. 434 din 18.03.2016), a fost elaborat în temeiul art.5 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.5 alin. (3), art.84, art.99 alin. (3), (4), art. 106 alin.(1) din Legea nr.202 privind activitatea băncilor din 06 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Modificările și completările la Instrucțiunea  nominalizată sunt condiționate de faptul că, începând cu 01.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, urmează să aplice în mod obligatoriu SIRF 9, care înlocuiește SIC 39.

Hotărârea în cauză are drept scop corelarea termenilor utilizați în Instrucțiunea nominalizată, iar proiectul vizează ajustări elaborate în baza prevederilor SIRF 9.

Totodată, menționăm că la elaborarea proiectului s-a ținut cont și de solicitările băncilor licențiate, exprimate cu diverse ocazii, cu privire la modul de calcul al indicatorului DSTI (coloana 99). În acest context, proiectul hotărârii a fost suplinit cu  modalitatea de determinare a costurilor lunare de deservire a datoriei și a venitul net lunar al debitorului. De asemenea, au fost incluse prevederi privind periodicitatea actualizării indicatorului raportat în col. 99 în funcție de tipul debitorului, precum și unele precizări privind modul de completare a rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu instrucțiunea elaborată.Proiectul hotărârii pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.54 din 09.03.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 59-67 art. 434 din 18.03.2016), a fost elaborat în temeiul art.5 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art.5 alin. (3), art.84, art.99 alin. (3), (4), art. 106 alin.(1) din Legea nr.202 privind activitatea băncilor din 06 octombrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727).

Modificările și completările la Instrucțiunea  nominalizată sunt condiționate de faptul că, începând cu 01.01.2018, entitățile de interes public care țin evidența în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, printre care și băncile licențiate, urmează să aplice în mod obligatoriu SIRF 9, care înlocuiește SIC 39.

Hotărârea în cauză are drept scop corelarea termenilor utilizați în Instrucțiunea nominalizată, iar proiectul vizează ajustări elaborate în baza prevederilor SIRF 9.

Totodată, menționăm că la elaborarea proiectului s-a ținut cont și de solicitările băncilor licențiate, exprimate cu diverse ocazii, cu privire la modul de calcul al indicatorului DSTI (coloana 99). În acest context, proiectul hotărârii a fost suplinit cu  modalitatea de determinare a costurilor lunare de deservire a datoriei și a venitul net lunar al debitorului. De asemenea, au fost incluse prevederi privind periodicitatea actualizării indicatorului raportat în col. 99 în funcție de tipul debitorului, precum și unele precizări privind modul de completare a rapoartelor prezentate de către bănci în conformitate cu instrucțiunea elaborată.