• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.08.2019

Proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației aferente activității lor, aprobat prin HCa nr.52 din 20.03.2014

16.08.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 14.08.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor” (în continuare-proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, care prevede obligativitatea băncilor de a face publice informații referitoare, cel puțin, la cadrul de administrare a activității, la fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, la alți indicatori-cheie, la politicile interne, inclusiv politica de remunerare. Măsura și condițiile de publicare a informației menționate sunt stabilite în proiectul hotărârii.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova, precum și utilizatorii informației publicate.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii constă în asigurarea disciplinei și transparenței pieței.

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și anume în temeiul art.27 alin.(1) lit. c), art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.4, art.76 și art.91 alin.(1) din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 29.08.2019, pe adresa: Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822272.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:     PDF       DOC

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
Pentru modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor

 

1. Denumirea autorului

Autorul proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei.

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor” (în continuare – proiectul hotărârii) este elaborat în temeiul art.27 lit. c), art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.4, art.76 și art.91 alin.(1) din Legea nr.202/2007 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare.

Proiectul hotărârii are drept scop actualizarea termenilor utilizați în regulament cu termenii utilizați în cadrul legal modificat recent. De asemenea, au fost modificate și, după caz, excluse unele formulare de publicare a informației solicitate anterior.

Măsura și condițiile de publicare a informației menționate sunt stabilite în proiectul hotărârii.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Proiectul hotărârii ajustează termenii utilizați în Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informației aferente activităților lor cu termenii utilizați în cadrul legal, inclusiv denumirile unor acte normative, care au suportat un șir de modificări, și anume cel aferent fondurilor proprii, expunerilor mari, reglementării valutare, cadrului contabil etc.

Cele menționate au condus la necesitatea expunerii în redacție nouă a anexei nr. 1 „Informație privind activitatea economico-financiară”, inclusiv a modalității de calculare a anumitor indicatori. De asemenea, proiectul hotărârii prevede excluderea cerinței de publicare a informației aferente expunerii la riscul ratei dobânzii în cadrul regulamentului dat, deoarece cerințele de publicare a unei astfel de informații sunt prevăzute de proiectul Regulamentului privind publicarea informațiilor aferente adecvării fondurilor proprii (proiect supus consultării publice).

Aprobarea proiectului va contribui la asigurarea disciplinei și transparenței pieței.

 

4. Fundamentarea economico – financiară

Conform estimărilor preliminare, implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat.

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, care se află în conexiune, iar prevederile proiectului regulamentului nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate.

 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, la compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.

 

7. Constatările expertizei anticorupție

Conform art.36 alin.(5) din Legea nr.100/22.12.2017 cu privire la actele normative, proiectul HCE a fost supus expertizei anticorupție în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.

 

8. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/22.12.2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.

 

9. Constatările altor expertize

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/2017 (art. 32 alin. (2), art.34 alin. (5) și (6)), proiectul hotărârii va fi expediat spre avizare Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru avizare, expertiză economică și, respectiv, expertiză financiară.