• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.10.2018

Proiectul HCE „Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”

15.10.2018Termenul-limită a expirat

 

ANUNȚ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 15 octombrie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărârii), având ca scop actualizarea și perfecționarea ținerii contabilității în bănci.

Proiectul hotărârii a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 85 alin.(4) din Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113/ 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările ulterioare.

Proiectul dat se adresează băncilor și propune o serie de modificări, completări și actualizări ale planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate elaborate în contextul intrării în vigoare la 01.01.2019 a Standardului Internațional de Raportare Financiară 16 „Contracte de leasing” care va substitui IAS 17 „Contracte de leasing”, ajustări elaborate în baza modificărilor actelor normative, precum și a solicitărilor parvenite din partea băncilor.

Obiecțiile, sugestiile sau recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 25 octombrie 2018 la adresa electronică: reglementare@bnm.md, comunicate la numerele de telefon (022) 822-225/ 822-458 sau expediate pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1,  MD-2005, mun. Chișinău.

 

         Proiect:

              DOC           PDF

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova”

 

1. Denumirea autorului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” (în continuare – proiectul hotărârii) a fost elaborat în temeiul art.5 lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art. 85 alin.(4) din Legea privind activitatea băncilor nr.202/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, precum și art.22 alin.(5) din Legea contabilității nr.113/ 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările ulterioare.

Proiectul hotărârii are drept scop actualizarea și perfecționarea evidenței contabile în cadrul băncilor licențiate, în contextul intrării în vigoare la 01.01.2019 a Standardului Internațional de Raportare Financiară 16 „Contracte de leasing” care va substitui IAS 17 „Contracte de leasing”. Totodată, proiectul vizează ajustări elaborate în baza modificărilor actelor normative și a solicitărilor parvenite din partea băncilor comerciale. 

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările și ajustările propuse se axează în special pe următoarele aspecte:

 • modificarea și completarea conturilor aferente contractelor de leasing, în baza prevederilor IFRS 16 prin delimitarea acestora în leasing financiar și leasing operațional, având obiectivul de a asigura contabilizarea  de către locatari și locatori a informației relevante care prezintă fidel aceste tranzacții;
 • excluderea conturilor ce țin nemijlocit de utilizarea cardurilor de plată;
 • alte modificări și completări redacționale.

Aprobarea proiectului hotărârii va permite ținerea unei contabilități conform cerințelor stabilite în Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative/normative în vigoare, cu care se află în conexiune, iar modificările propuse nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al actelor normative amendate, nefiind necesară elaborarea unor acte normative suplimentare pentru implementarea acestuia.

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova” este supus consultării publice fiind plasat pe pagina web a BNM (www.bnm.md), la compartimentul „Legislație", rubrica „Transparența decizională". 

 

8. Constatările expertizei de compatibilitate

Dat fiind faptul că proiectul hotărârii nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, acesta nu a fost expediat Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene.