• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Calendar de diseminare a datelor

29.09.2023
 • Publicare materiale analitice privind conturile internaționale ale R. Moldova: „Conturile internaţionale”, „Balanța de plăți”, „Datoria externă” și „Poziția investițională internaţională”.

Rata anuală a inflației

Ritmul anual al inflaţieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu. în luna august 2023 a constituit 9,69 la sută.

Conform ultimei runde de prognoză, rata inflației medii anuale va constitui 13.3 la sută în anul 2023 și 4.8 la sută în 2024.

Ratele dobânzilor

20.06.2023 - astăzi
 • Rata de bază6.00%
 • Depozite overnight4.00%
 • Credite overnight8.00%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±2 p.p. faţă de rata de bază.


Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

Decizia respectivă este adoptată din perspectiva continuării propagării măsurilor de relaxare a politicii monetare din ultima perioadă și urmărește ancorarea anticipărilor inflaționiste și asigurarea condițiilor monetare necesare pentru a readuce și a menține inflația în proximitatea țintei inflației de 5,0 la sută pe termen mediu.

În luna august 2023, baza monetară s-a micșorat cu 1 767,3 milioane lei (-2,2 la sută) față de luna precedentă și a constituit 78 182,6 milioane lei, fiind cu 13,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna august 2023, depozitele noi atrase la termen (Infografic 1) au constituit 3 755,7 milioane lei, majorându-se cu 17,1 la sută față de luna iulie 2023.

În luna august 2023, creditele noi acordate (Infografic 1) au constituit 4 382,5 milioane lei, în creștere cu 6,1 la sută față de luna iulie 2023.

În luna iulie 2023, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 207,4 milioane lei, micșorându-se cu 5,4 la sută față de luna iunie 2023. 

În luna iulie 2023, baza monetară s-a majorat cu 2 537,8 milioane lei (+3,3 la sută) față de luna precedentă și a constituit 79 950,0 milioane lei, fiind cu 21,7 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna iulie 2023, creditele noi acordate au constituit 4 130,4 milioane lei, în creștere cu 0,3 la sută față de luna iunie 2023.

Prognoza actuală a inflației, față de cea din raportul asupra inflației anterior, a fost revizuită nesemnificativ în sens descendent pe parcursul perioadei comparabile 

Decizia BNM este determinată de confirmarea veridicității ultimei prognoze a Băncii Naționale a Moldovei, precum și a noii runde de prognoze.

În luna iunie 2023, creditele noi acordate au constituit 4 117,2 milioane lei, în creștere cu 0,8 la sută față de luna mai 2023.

În luna iunie 2023, depozitele noi atrase  la termen au constituit 3 389,3 milioane lei, majorându-se cu 8,7 la sută față de luna mai 2023.

În luna iunie 2023, baza monetară s-a majorat cu 3 241,3 milioane lei (+4,4 la sută) față de luna precedentă și a constituit 77 412,2 milioane lei, fiind cu 25,0 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna mai 2023, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 118,1 milioane lei, majorându-se cu 19,3 la sută față de luna aprilie 2023.

În luna mai 2023, baza monetară s-a micșorat cu 1 952,0 milioane lei (-2,6 la sută) față de luna precedentă și a constituit 74 170,9 milioane lei, fiind cu 24,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna mai 2023, creditele noi acordate au constituit 4 085,6 milioane lei, în creștere cu 10,7 la sută față de luna aprilie 2023.

Această decizie continuă șirul de măsuri stimulative adoptate de BNM în ultima perioadă și are drept scop crearea condițiilor monetare necesare pentru a readuce inflația în intervalul de variație de ± 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5,0 la sută și menținerea ei în acest interval pe termen mediu.

Vezi mai mult