Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Calendar de diseminare a datelor

24.05.2024
 • Publicare rapoarte statistice "Activele oficiale de rezervă și alte lichidități în valută”.

 • Publicare rapoarte statistice: "Raportul privind situația financiară”, "Raportul privind veniturile și cheltuielile", "Raportul privind fluxul numerarului”, "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor", "Raportul privind datele generale".

 • Publicare rapoarte statistice: "Bilanțul", "Situația de profit și pierdere ”, "Situaţia modificărilor capitalului propriu", "Situația fluxurilor de numerar”, "Date generale", "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor", "Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere", "Anexă la situația de profit și pierdere", "Notă informativă privind elementele contabile extrabilanţiere", "Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare", "Expunerea la riscul de lichiditate".

Rata anuală a inflației

Ritmul anual al inflaţieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu. în luna aprilie 2024 a constituit 3,51 la sută.


Ratele dobânzilor

07.05.2024 - astăzi
 • Rata de bază3.60%
 • Depozite overnight1.60%
 • Credite overnight5.60%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±2 p.p. faţă de rata de bază.


Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

Decizia prelungește relaxarea politicii monetare începută în decembrie 2022 și urmărește încetinirea descreșterii inflației și menținerea acesteia în limitele intervalului de variație a țintei.

În luna aprilie 2024, baza monetară  s-a majorat cu 1 046,8 milioane lei (+1,3 la sută) față de luna martie 2024 și a constituit 82 752,2 milioane lei, fiind cu 8,7 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna aprilie 2024, creditele noi acordate  (Infografic 1) au constituit 5 510,0 milioane lei, în creștere cu 7,1 la sută față de luna martie 2024.

În luna aprilie 2024, depozitele noi atrase  la termen au constituit 2 618,1 milioane lei, diminuându-se cu 1,2 la sută față de luna martie 2024.

Rata anuală a inflației va continua să scadă ușor în primul trimestru de prognoză, după care va spori până la începutul anului viitor, ulterior va înregistra o diminuare nesemnificativă până la sfârșitul orizontului de prognoză, cu excepția trimestrului IV 2025, când va spori neînsemnat.

În luna martie 2024, baza monetară s-a diminuat cu 1 262,6 milioane lei (-1,5 la sută) față de luna februarie 2024 și a constituit 81 705,5 milioane lei, fiind cu 9,8 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna martie 2024, creditele noi acordate au constituit 5 144,3 milioane lei, în creștere cu 12,1 la sută față de luna februarie 2024.

În luna martie 2024, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 648,9 milioane lei, diminuându-se cu 28,9 la sută față de luna februarie 2024.

Decizia are scopul de a încetini descreșterea inflației și de a o menține în limitele intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0 la sută, considerat nivelul optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova pe termen mediu.

În luna februarie 2024, baza monetară s-a majorat cu 1 314,9 milioane lei (1,6 la sută) față de luna ianuarie 2024 și a constituit 82 968,1 milioane lei, fiind cu 13,3 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna februarie 2024, creditele noi acordate au constituit 4 587,6 milioane lei, în creștere cu 23,4 la sută față de luna ianuarie 2024.

În luna februarie 2024, depozitele noi atrase la termen au constituit 3 726,2 milioane lei, diminuându-se cu 17,7 la sută față de luna ianuarie 2024.

În luna ianuarie 2024, baza monetară s-a micșorat cu 717,8 milioane lei (-0,9 la sută) față de luna decembrie 2023 și a constituit 81 653,1 milioane lei, fiind cu 11,1 la sută mai mare față de perioada similară a anului precedent.

În luna ianuarie 2024, creditele noi acordate au constituit 3 718,4 milioane lei, în descreștere cu 32,1 la sută față de luna decembrie 2023.

În luna ianuarie 2024, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 528,5 milioane lei, diminuându-se cu 23,6 la sută față de luna decembrie 2023.

Prognoza actuală a inflației, față de cea din raportul asupra inflației anterior, a fost revizuită nesemnificativ în sens descendent în trimestrul I 2024 și ascendent pentru restul perioadei comparabile.

Vezi mai mult