• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (31) din Legea nr. 548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Banca Națională a Moldovei aduce la cunoștința casei de schimb valutar ”VT-COM PRIM” S.R.L. (IDNO 1009600028408, licența nr. 000708, eliberată la data de 15.10.2019) că scrisoarea nr. 26-03111/1825/3412 din 01.12.2022 este disponibilă la sediul Băncii Naționale (bd. Grigore Vieru 1, mun. Chișinău) pentru luarea de cunoștință.

Banca Națională a Moldovei informează dnii Voronin Oleg și Voronina Elena despre disponibilitatea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale nr.240 din 25.11.2022 cu privire la cererea prealabilă la sediul Băncii Naționale (Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, MD-2005) și posibilitatea ridicării acesteia. 

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare între prestatorii de servicii de plată”.

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.

În temeiul art.11 alin.(31) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Banca Națională a Moldovei aduce la cunoștința dnei Ana Pînzaru că Extrasul din Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 177 din 25.08.2022 cu privire la rezultatele controlului tematic efectuat, în perioada 29.11.2021 – 24.12.2021, la OTP Bank S.A. este disponibil la sediul Băncii Naționale a Moldovei (bd. Grigore Vieru 1, mun. Chișinău).

Vezi mai mult