• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2016

Banca Națională a Moldovei a blocat un grup de acționari ai BC „Moldindconbank” S.A. care activează concertat

În cadrul politicii de evaluare și transparentizare a acționariatului băncilor licențiate, Banca Naționala a Moldovei (BNM) a constatat, prin decizia din 20 octombrie 2016, că un grup de persoane acționează concertat în raport cu BC „Moldindconbank” S.A., prin achiziționarea anterioară și deținerea unei cote substanțiale în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare.

Ca urmare, exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume al dreptului  de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori a băncii, al dreptului de a primi dividende, a fost suspendat de drept din data de 20 octombrie 2016.

Ținând cont de suspendarea dreptului de vot al acționarilor care dețin împreună peste 50% din acțiunile băncii, în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor, BNM instituie începând cu 20 octombrie 2016 un regim de intervenție timpurie în vederea asigurării unei conduceri sănătoase și prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a acesteia.

Mandatele unor membri ai organelor de conducere a BC „Moldindconbank” S.A. încetează din data de 20 octombrie 2016. BNM a desemnat un administrator temporar  și urmează să desemneze în funcțiile de membri temporari ai organelor de conducere a băncii experți internaționali și locali cu o bogată experiență în domeniu, care au fost identificați deja și care urmează să asigure o administrare diligentă și eficientă a băncii pe această perioadă.

BC „Moldindconbank” S.A. va continua să activeze în regim normal și va presta în continuare toate serviciile. Decizia BNM se referă exclusiv la raporturile din cadrul structurii acţionariatului BC „Moldindconbank” S.A. şi se înscrie în agenda de reforme a BNM, care include măsuri de transparentizare și consolidare a sectorului bancar. Măsuri similare referitoare la acționari au fost întreprinse anterior la BC „Moldova-Agroindbank”, ce au dus la excluderea din rândul acționarilor a unui grup de persoane care activau concertat cu încălcarea legislației în vigoare.

Banca Națională va acționa în continuare în conformitate cu legislația în vigoare și va aplica cele mai bune practici internaționale, inclusiv prin atragerea experților și a managerilor internaționali.

 

Notă informativă:

Conform Legii instituțiilor financiare, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale niciun achizitor potențial nu poate să dobândească, prin nicio modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii, ori să îşi majoreze cota substanțială astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încât banca să devină o sucursală a sa (art. 15 alin. (1)), art. 3, noțiunile „achizitor potențial” și „persoană”); orice achizitor potenţial va solicita permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale pentru dobândirea cotei substanţiale în capitalul social al băncii, cu indicarea mărimii cotei de participare ce constituie obiectul achiziţiei şi furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante (art. 152 alin. (1)); orice deţinător direct sau indirect de cotă în capitalul social al unei bănci prezintă Băncii Naţionale, la cererea acesteia, informaţia aferentă activităţii sale şi altă informaţie necesară efectuării evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale (art. 155 alin. (3)).

Conform pct. 3 alin. 3) al Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capital social al băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.127 din 27.06.2013), activitatea concertată și data achiziției realizată cu încălcarea prevederilor Legii instituțiilor financiare sînt constatate de Banca Națională.

Desemnarea administratorilor temporari se efectuează în conformitate cu art. 42, 46 - 53 din Legea nr.232 din 03.10.2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.