Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.08.2019

Banca Națională optează pentru servicii de plată mai transparente și mai sigure

 

Banca Națională a Moldovei (BNM) a aprobat o serie de hotărâri în domeniul serviciilor de plată fără numerar, care au cuprins mai multe aspecte ce țin de tendințele legislative la nivel european de ultimă oră, dar și de nevoile consumatorilor. Noile prevederi au drept scop  creșterea mobilității financiare a consumatorilor, asigurarea unei transparențe mai mari a comisioanelor și  încurajarea utilizării plăților fără numerar.

Conform reglementărilor BNM, la sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) vor avea acces nu numai prestatorii de servicii de plată bancari, dar și cei nebancari. Ca urmare, prestatorii de servicii de plată vor activa într-un  mediu concurențial egal, iar circulația mijloacelor bănești între participanții la sistemul de plăți în lei va fi mai fluidă.

Totodată, normele emise de banca centrală creează premisele necesare extinderii activității prestatorilor de servicii de plată nebancari. Astfel, vor fi diversificate serviciile accesibile utilizatorilor și va spori încrederea acestora în instrumentele de plată fără numerar.

O finalitate a deciziilor Băncii Naționale, alături de promovarea plăților fără numerar, este transparența comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată și, implicit, optimizarea cheltuielilor din bugetul public național. În acest sens, au fost aprobate condițiile de determinare a valorii comisioanelor pentru operațiunile de plată efectuate cu cardul destinate bugetului public național. Astfel, în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, pentru comisioanele aplicate de prestatorii de servicii de plată la plățile guvernamentale a fost stabilit un plafon maxim de 0,5% per operațiune. La fel, au fost aprobate atât comisioanele aplicate participanților SAPI, cât și valorile maxime ale comisioanelor percepute de la utilizatorii serviciilor de plată. 

De asemenea, noile prevederi aduc clarificări asupra modului de evaluare a achizitorilor potențiali, activității concertate și calității acționariatului. Astfel, persoanele care intenționează să dobândească o participațiune calificată în capitalul unui prestator de servicii de plată nebancar urmează să obțină în prealabil permisiunea Băncii Naționale. Normele menționate au drept scop administrarea stabilă, prudentă și sigură a activității de prestare a serviciilor de plată nebancare.

BNM este antrenată în continuare în examinarea domeniului comisioanelor aplicate de prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile efectuate cu cardul, precum și în dezvoltarea cadrului de reglementare care să favorizeze inițiativa și concurența în domeniul plăților.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).