• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.01.2023

Banca Națională a ridicat regimul de intervenție timpurie a B.C. „ENERGBANK” S.A.

 

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim, ridicarea  regimului de intervenție timpurie a B.C. „ENERGBANK” S.A.

Decizia a fost luată odată cu aprobarea, pe 19 ianuarie 2023, a unui nou membru al Consiliului B.C. „ENERGBANK” S.A. și restabilirea, în consecință, a funcționalității Consiliului și Comitetului de Conducere al băncii prin asigurarea cvorumului necesar pentru ținerea ședințelor și luarea deciziilor conform actelor normative și actelor interne ale B.C. „ENERGBANK” S.A.

Astfel, din 20.01.2023 B.C. „ENERGBANK” S.A. își reia activitatea independentă în regim normal, fiind  restabilită funcționalitatea organelor de conducere statutare. Comitetul de Conducere al băncii a devenit funcțional din 25.10.2022, iar Consiliul băncii din 19.01.2023.

Regimul de intervenție timpurie a fost instituit la B.C. „ENERGBANK” S.A. pe data de 11.01.2019, ca urmare a constatării activității concertate a unui grup de persoane ce aveau o deținere calificată de 52,55 la sută din capitalul social al băncii, fără a dispune de aprobarea prealabilă obligatorie a Băncii Naționale a Moldovei.

În perioada intervenției timpurii, activele B.C. „ENERGBANK” S.A. s-au majorat cu 147,2 mil.lei sau cu 5,5 la sută față de finele anului 2018, la situația din 31.12.2022 constituind 2 838,5 mil. lei. Totodată, creditele neperformante au înregistrat o diminuare de 18,3 mil. lei sau 16,7 la sută față de finele anului 2021 și de 72,6 mil. lei sau 44,7 la sută față de finele anului 2018 (la 11 ianuarie 2019 fiind instituit regimul de intervenție timpurie). Profitul net al băncii a constituit 101,4 mil.lei (la situația din 31.12.2022), în creștere față de sfârșitul anului 2021 cu 98,8 la sută sau cu 49,5 mil.lei. 

Decizia de ridicare a regimului de intervenție timpurie a fost determinată de faptul că banca și-a perfecționat actele normative interne și sistemul de control intern, a sporit nivelul de transparență a acționariatului și a obținut rezultate respectând măsurile de supraveghere prescrise de Banca Națională privind activitatea de creditare aferentă persoanelor afiliate.

Astfel, în cei patru ani de intervenție timpurie a fost asigurată administrarea și conducerea activității băncii în vederea menținerii poziției financiare a B.C. „ENERGBANK” S.A. și adoptarea măsurilor legale pentru remedierea situației cu privire la acționariat în scopul asigurării deținerii în capitalul băncii de către persoanele care corespund cerințelor privind calitatea acționariatului bancar și în vederea restabilirii conducerii sănătoase și prudente a activității băncii.

La finele anului 2021, a fost aprobată achiziționarea de către AS „IuteCredit Europe” a deținerii calificate în mărime ce atinge și depășește nivelul de 50 la sută din capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., AS „IuteCredit Europe” devenind acționarul majoritar al băncii.