Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2015

Cererea şi oferta de valută străină pe piaţa valutară în luna decembrie 2014În luna decembrie 2014, gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice a constituit 33.6 la sută comparativ cu 33.9 la sută înregistrat în luna noiembrie 2014 și 88.8 la sută în luna decembrie 2013. În raport cu luna precedentă, s-au diminuat atât cererea netă de valută străină din partea persoanelor juridice cu 17.1 la sută, cât şi oferta netă de valută străină de la persoanele fizice cu 17.7 la sută.

Decalajul dintre cerere și ofertă a fost acoperit de Banca Naţională a Moldovei prin interveniţii nete de vânzare a 156.4 mil. dolari SUA pe piaţa valutară locală. În aceste condiții, cursul mediu de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA a coborât cu 3.3 la sută comparativ cu luna noiembrie 2014.

Tabelul nr.1 Evoluţia cererii şi ofertei nete de valută străină, mil. dolari SUA

Nr. crt.

 

Decembrie 2014

Noiembrie 2014

Modificarea, %

1.

Oferta netă de valută străină de la persoanele fizice

75.1

91.3

-17.7

2.

Vânzările nete de valută străină către persoanele juridice

223.5

269.5

-17.1

3.

Gradul de acoperire (1/2)

33.6%

33.9%

-0.3 p.p.

În ceea ce priveşte structura valutară a ofertei nete de valută străină de la persoanele fizice, ponderea majoritară i-a revenit rublei rusești (51.1 la sută comparativ cu 47.9 la sută în noiembrie 2014), fiind urmată de moneda unică europeană (38.5 la sută comparativ cu 36.6 la sută în noiembrie 2014) şi de dolarul SUA (8.7 la sută comparativ cu 14.3 la sută în noiembrie 2014).

Tabelul nr.2 Oferta netă dezagregată pe principalele valute

 

Decembrie 2014

Noiembrie 2014

Cumpărări

Vânzări

Net

Cumpărări

Vânzări

Net

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

mil.

USD

pondere,

%

USD

64.2

27.9

57.7

37.2

6.5

8.7

60.2

27.7

47.1

37.4

13.1

14.3

EUR

117.3

50.9

88.4

57.0

28.9

38.5

103.3

47.5

69.9

55.5

33.4

36.6

RUB

44.1

19.2

5.7

3.7

38.4

51.1

49.8

22.9

6.1

4.8

43.7

47.9

Altele

4.6

2.0

3.3

2.1

1.3

1.7

4.0

1.9

2.9

2.3

1.1

1.2

Total

230.2

100.0

155.1

100.0

75.1

100.0

217.3

100.0

126.0

100.0

91.3

100.0

Graficul nr.1 Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută străină de la persoanele fizice
Graficul nr.2 Structura valutară a ofertei nete de valută străină de la persoanele fizice, %

Ratele oficiale medii de schimb

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi toate: