• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.03.2021

Cererile pentru obținerea licenței de prestare a serviciilor de plată sau emitere a monedei electronice și cererile de achiziționare a participațiunii calificate în cadrul unui prestator de servicii de plată nebancar pot fi depuse în mod electronic

 

Rezidenții care intenționează să obțină licență pentru prestarea serviciilor de plată, pentru emiterea monedei electronice sau care intenționează să achiziționeze participațiuni calificate în cadrul unei societăți de plată/ societăți emitente de monedă electronică, pot depune cererea către Banca Națională a Moldovei la distanță, prin intermediul Portalului Web al Sistemului informatic al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la licențiere, autorizare și notificare, pus la dispoziție pe adresa https://crm.bnm.md.

La fel, societățile de plată/ societățile emitente de monedă electronică licențiate pot utiliza această platformă pentru înregistrarea agenților, modificarea licenței și pentru alte operațiuni cu aceasta (copii autorizate, reperfectarea licenței și copii autorizate de pe licența reperfectată, duplicatul licenței și copii autorizate de pe duplicatul licenței, cerere pentru retragerea licenței).

Termenele și condițiile de examinare a cererilor vizate supra sunt prevăzute de Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și de actele normative secundare a acesteia (Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.217/2019, Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.159/2019).

Pentru comoditatea utilizatorilor, în compartimentul de ajutor al Portalului Web al BNM sunt plasate și ghidurile aferente modulelor disponibile. Aici se conțin informații generale despre modul în care poate fi utilizat portalul web vizat, precum și sunt descriși pașii care urmează să parcurgă utilizatorul portalului pentru inițierea și depunerea unei cereri.

Funcționalitățile descrise supra sunt disponibile cu autentificare mPass și aplicarea semnăturii electronice a utilizatorului.

Alte detalii pot fi solicitate la numerele de telefon 022 822 265 și 022 822 610. Mai multe date de contact pentru suport legal și tehnic sunt afișate pe pagina web menționată.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).