• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.11.2020

Conducerea BNM a participat la conferința internațională organizată de Asociația Businessului European

 

Guvernatorul  Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, și prim-viceguvernatorul Vladimir Munteanu, au participat astăzi la conferința internațională desfășurată on-line „Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Conformitate”.

Reuniunea organizată de Asociația Businessului European (ABE) vine să accentueze preocuparea autorităților din diferite țări în vederea consolidării eforturilor și preluării celor mai bune practici în combaterea acestui fenomen.

În cuvântul de salut, Octavian Armasu, guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, a subliniat că existența unui sistem financiar stabil și sigur este o linie de apărare esențială în prevenirea utilizării acestuia în scopuri de legalizare a capitalului obținut pe căi ilicite. „În ultimii ani, sistemul financiar din Republica Moldova, în special cel bancar, a trecut printr-un important proces de reformare și dezvoltare. Eforturile Băncii Naționale a Moldovei, susținute de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, UE și alți parteneri de dezvoltare au avut drept efect îmbunătățirea sistemului de guvernanță corporativă, creșterea transparenței acționariatului,  intensificarea activității de supraveghere, și nu în ultimul rând au contribuit și la îmbunătățirea în bănci a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și a calității măsurilor de precauție aplicate”, a menționat șeful băncii centrale.

În cadrul panelurilor de discuții, reputați experți din România, Letonia, Ungaria, Cehia și alte  țări din regiune au prezentat expertize recunoscute la nivel internațional, iar schimbul de idei realizat între participanți a oferit posibilitatea unor noi abordări pentru activitățile ulterioare ale autorităților. Subiectele s-au referit în special la asigurarea cadrului normativ, practici de investigație, lecții învățate din experiențele internă și externă ș.a.

Astfel, conferința a adus în atenția instituțiilor abilitate perspectiva unor răspunsuri pentru realizarea eficientă a măsurilor asumate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

În anul 2017, Republica Moldova a aprobat Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care instituie măsuri de prevenire și de combatere în acest sens.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).