• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2019

Conducerea BNM s-a întâlnit cu reprezentanții Asociației Investitorilor Străini

 

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, prim-viceguvernatorul Vladimir Munteanu și viceguvernatorul Cristina Harea au avut o întrevedere neformală cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA).

Părțile au discutat despre tendințele și perspectivele macroeconomice din Republica Moldova, prognoza asupra inflației, evoluțiile pieței valutare, atragerea unor investitori europeni pe piața bancară de la noi.   Oficialii Băncii Naționale au menționat că măsurile de politică monetară sunt orientate spre atingerea stabilității prețurilor, diminuarea volatilității speculative a cursului de schimb și, în consecintă, contribuind la crearea unui cadru macroeconomic prielnic pentru creșterea economică și atragerea investițiilor. La fel, s-a vorbit despre acțiunile întreprinse de banca centrală în vederea asigurării stabilității financiare, care vizează în mod direct procesul de reformă în sistemul bancar, și despre stimularea plăților fără numerar.

Reprezentanții BNM au confirmat continuarea reformelor în sectorul bancar și deschiderea băncii centrale pentru o colaborare eficientă cu mediul de afaceri.

La rândul său, președintele FIA, Dr. Alexander Koss, a mulțumit reprezentanților BNM pentru participare și deschidere, reiterând „necesitatea menținerii dialogului constructiv dintre autorități și mediul de afaceri, ceea ce, cu desăvârșire va contribui la îmbunătățirea climatului investițional”.

O întrevedere similară a avut loc în anul 2018.