• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.09.2019

Hotărârea CE nr.221 al BNM din 22.08.2019 „Pentru abrogarea HCA al BNM nr.153/1997 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova”

 

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
„Pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.153/1997  privind  aprobarea Regulamentului cu privire la
activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova”

nr. 221  din  22.08.2019
( în vigoare 06.09.2019 )

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 274-278 art.1486 din 06.09.2019

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1487 din 28 august 2019

În temeiul art.11 şi art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, al art.37 alin.(1) din Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.153/1997 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.8, art.24).

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Octavian ARMAŞU