• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.03.2018

Hotărârea Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei Nr. 22 din 07.02.2018 „Cu privire la abrogarea Hotărârii privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung”

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 48-57 din 16.02.2018

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 22
din  07.02.2018

cu privire la abrogarea Hotărârii privind modul de stabilire
a ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe 
termen lung 

 

În temeiul art.27 alin.(1) lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 14 din 25 ianuarie 2001 privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 11-13, art. 44).
 2. Rata de bază la creditele pe termen lung aprobată prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 278 din 25 octombrie 2017 se aplică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Vicepreşedintele
Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei

Vladimir MUNTEANU

Nr. 22. Chişinău, 7 februarie 2018.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).