• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.12.2016

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a NM nr.336 din 01.12.2016 ”Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar”

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.423-429 din 09.12.2016, art.2097

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 336  din 1 decembrie 2016

cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1157 din 06 decembrie 2016
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI
 


În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) și b) in Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1) Literele a), c), f), g), i), j) și o) din punctul 1, literele d)-f) din punctul 2, capitolele V-VII, pct. 135-137 și 1381, anexele nr.8-10, 21, 22, 23, 24 se abrogă.

2) În Anexa nr.28:
a) la punctul 1, textul „acestor puncte de schimb valutar” se substituie cu textul „de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice”;
b) la punctul 2, cuvîntul „Punctele” se substituie cu cuvîntul „Birourile”;
c) la punctul 10, textul „(cel puţin cele menţionate la pct.96 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar)” se substituie cu textul „(cel puţin cele menţionate la pct.47 din Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016)”;
d) la punctul 14, textul „prevăzut la pct.97 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar” se exclude;
e) la punctul 151, textul ”Regulamentului privind unitățile de schimb valutar” se substituie cu textul ”Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.335 din 1 decembrie 2016 (în continuare - Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar din 1 decembrie 2016)”;
f) la punctul 19, textul „Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar” se substituie cu textul „Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar din 1 decembrie 2016”;
g) la punctul 20, textul „în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar” se exclude;
h) la punctul 25, textul „Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar” se substituie cu textul „Regulamentului privind activitatea unităţilor de schimb valutar din 1 decembrie 2016”.
i) la punctul 28, textul „Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar” se substituie cu textul „Regulamentul privind activitatea unităţilor de schimb valutar din 1 decembrie 2016”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).