• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.08.2018

Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 184 din 26 iulie 2018 privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

HOTĂRÂREA
nr. 184 din 26 iulie 2018

Privind inițierea activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare

 

Urmare a examinării notificării privind inițierea activității, depusă la data de 12 iulie 2018 de către „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” S.A., precum și a documentelor și informațiilor anexate la notificare,
constatând întrunirea cerințelor prevăzute în Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare,
în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. b), 19 alin. (2), 21 alin. (4) din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare,
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1.  Se inițiază activitatea de depozitar central unic al valorilor mobiliare a societății pe acțiuni „DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE” (denumirea echivalentă „Depozitar Central”).

2. Depozitarul central este în drept să desfășoare activitățile sale în privința următoarelor categorii de valori mobiliare:
  a) valorile mobiliare de stat care cad sub incidența Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;
  b) creanțele  emise de către Banca Națională a Moldovei.

3. Depozitarul central este în drept să presteze următoarele servicii în ceea ce privește valorile mobiliare stabilite de pct. 2:
 1) servicii de bază: 
  a) înregistrarea inițială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont („serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”);
  b) deschiderea și administrarea conturilor de valori mobiliare la nivelul cel mai înalt („serviciu de administrare centralizată”);
  c) gestionarea unui sistem de decontare a valorilor mobiliare („serviciu de decontare”);
 2) servicii auxiliare:
  a) servicii aferente serviciului de clearing și decontare:
  - organizarea mecanismului de împrumut de valori mobiliare;
  - punerea la dispoziție a unui sistem de gestionare a garanțiilor aferent valorilor mobiliare;
  - reconcilierea decontărilor, urmărirea instrucțiunilor, confirmarea tranzacțiilor, verificarea tranzacțiilor;
 b) servicii aferente serviciului de înregistrare a valorilor mobiliare și serviciului de administrare centralizată:
  - servicii legate de registrele acționarilor;
  - procesarea operațiunilor corporative, cu excepția celor ce țin de adunările generale;
  - servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea și gestionarea codurilor ISIN și a altor coduri similare;
  - transmiterea și procesarea instrucțiunilor, perceperea comisioanelor și procesarea rapoartelor conexe;
 c) furnizarea de informații, date și statistici;
 d) furnizarea de servicii ce țin de tehnologii informaționale.

4. Serviciile stabilite la pct. 3 pot fi prestate de către Depozitarul central doar în ceea ce privește categoriile de valori mobiliare stabilite de pct. 2.

5. Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei  și se expediază Depozitarului central.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 31 iulie 2018.


Vice-președintele
Comitetului executiv

Vladimir MUNTEANU

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).