• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.08.2018

Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale nr. 185 din 26 iulie 2018 cu privire la limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA
nr. 185 din 26 iulie 2018

Privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

În temeiul art.5 alin. (1) lit. f), art. 11 alin. (1), 27 alin. (1) lit. c) și art.492 din Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, și art.24 și art.45 alin.(1) din Legea nr.234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Depozitarul central), conform anexei.

2. Mărimea comisioanelor aferente serviciilor prestate de către Depozitarul central se aprobă de Consiliul de supraveghere a Depozitarului central, în limitele maxime stabilite conform pct. 1.

3. Mărimea dobânzii pentru împrumutul de valori mobiliare, a plăţilor pentru garanţiile aferente valorilor mobiliare furnizate de Depozitarul central şi a comisioanelor pentru serviciile ce ţin de tehnologii informaţionale, conform art.45 alin.(3) din Legea nr.234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare se stabilesc de către Depozitarul central de sine stătător, prin decizia Comitetului executiv al Depozitarului central.

4. Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei  și se expediază Depozitarului central.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

 

Anexa:         DOC         PDF