• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
07.04.2021

„Independența băncii centrale este cheia unei piețe financiare stabile, fiabile, competitive și eficiente, care servește economia națională și bunăstarea cetățenilor”

 

Înalți oficiali ai Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Uniunii Europene, precum și guvernatorii BNM și BNR, alături de experți în domeniul economic au discutat în cadrul unei mese rotunde online despre rolul băncilor centrale în modernizarea societății și provocările pe care le au acestea în economiile emergente.

În deschiderea evenimentului, Octavian Armașu, guvernator al Băncii Naționale a Moldovei a subliniat că datorită capacității BNM de a lua decizii asumate și neinfluențate, sectorul bancar a fost reformat cu succes. „Banca Națională este în continuare dedicată acestui scop – de a menține un mediu monetar și un sistem financiar sigur, stabil și previzibil, care să permită populației și agenților economici să se preocupe de alte aspecte, să știe că partea de politică monetară este în mâini sigure. Dar, toate acestea, desigur, în limita mandatului, a resurselor și a independenței Băncii Naționale”, a menționat Octavian Armașu.

La rândul său, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a remarcatdin poziția de partener veteran al Băncii Naționale a Moldovei progresele remarcabile pe care le-a făcut BNM pe drumul spre o bancă centrală de tip european.” Oficialul BNR s-a referit la administrarea rezervelor valutare: „Realocarea rezervelor pentru utilizare discreționară şi monetizarea acestora erodează puternic aceste echilibre esențiale, afectează  semnificativ funcționalitatea piețelor și credibilitatea băncii centrale și a oricărui guvern, fiind în final, în detrimentul societății”, și, de asemenea, la importanța independenței unei bănci centrale: „Prin afectarea independenței băncii centrale, în favoarea unor decizii politice care urmăresc câștiguri electorale pe termen scurt, costurile reale vor fi suportate la nivel economic și social, pe termen lung, de întreaga țară.

De asemenea, Rodgers Chawani, reprezentant permanent al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, s-a referit la procesul de reformă din țara noastră: „Îndată ce revitalizarea devine bine înrădăcinată, politicile vor trebui să treacă la sprijinirea creșterii economice. Guvernarea și reformele instituționale, dacă sunt implementate în mod hotărât, ar putea defini traiectoria redresării economice. Succesul reformelor va depinde de un echilibru adecvat între independența BNM și responsabilitate.

În aceeași ordine de idei, Anna Akhalkatsi, director al biroului Băncii Mondiale în Moldova a subliniat că independența băncii benrale este unul dintre pilonii-cheie ai cadrului de guvernanță al unei țări, deoarece creează încredere și facilitează investițiile într-o țară și în sistemul său financiar. „Izolarea băncilor centrale de orice tip de interferență politică este importantă, mai ales, în perioadele de criză, când țara se confruntă cu turbulențe politice, financiare sau economice… În astfel de circumstanțe este esențial, ca băncile centrale să fie ghidate de mandatele lor principale, în timp ce stimulentul economic ar putea fi justificat numai dacă nu contravine obiectivelor de inflație sau nu contribuie la acumularea de riscuri sistemice în sectorul financiar.

Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat însemnătatea reformelor dsfășurate și  că  Moldova a îmbunătățit  transparența și stabilitatea sectorului bancar, ceea ce a dus la investiții directe în sector. „UE a sprijinit BNM în dezvoltarea noii legislații bancare în conformitate cu standardele Basel III și a consolidat independența…Este important ca  reformele necesare  să continue și ca sectorul bancar din Moldova să rămână financiar stabil, transparent, de încredere și atractiv pentru investițiile străine”, a punctat ambasadorul UE.

Tematica mesei rotunde a inclus mai multe aspecte de esență, între care și  cel al echilbrului macromonetar. „Băncii centrale îi revine rolul principal în asigurarea echilibrului macromonetar, a spus prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Vladimir Munteanu, - condiția economiei în care cererea și oferta de bani se egalează în mod dinamic fără a fi sursa perturbărilor în restul economiei și astfel, facilitând o dezvoltare economică optimală sustenabilă în timp.” Prim-viceguvernatoul BNM a remarcat că „asigurarea echilibrului macromonetar presupune un set complex de măsuri și politici monetare, macroeconomice și prudențiale ordonate, sincronizate și aplicate într-o anumită consecvență penru un efect maxim.

Participanții la masa rotunda au făcut un schimb eficient de idei, bazat pe standarde și expertiză,  calificând subiectul despre  rolul băncilor centrale în fața provocărilor din țările emergente drept unul prioritar pe ordinea de zi în activitatea autorităților monetare respective.

În acest context, Vytautas Valvonis, înalt consilier al Uniunii Europene pe sectorul financiar, a spus: Independența instituțională, funcțională, personală și financiară a supraveghetorului  sau a băncii centrale este cheia unei piețe financiare stabile, fiabile, competitive și eficiente, care servește economia națională și bunăstarea societății.

La masa rotundă cu tema „Rolul unei bănci centrale în modernizarea societății – provocări în economiile emergente” și-au expus poziția și experți de la  IDIS Viitorul, „Expert-Grup”, Institutul de Politici și Reforme Europene ș.a. Aceștia au avut prezentări despre independența și rolul BNM în contextul crizei pandemice; transparența și calitatea acționarilor - cruciale pentru consolidarea încrederii în sistemul bancar din Moldova; riscurile creditării statului de către o bancă centrală, precum și alte subiecte de interes public.

Tema  evenimentului a vizat agenda priorităților acceptate la nivel international de autoritățile monetare și a scos în evidență confruntările în acest sens din țările emergente, de rând cu cele mai bune practici.

 


Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită aici:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).