• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.02.2020

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2019

 

Lichidatorii celor 3 bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.12.2019 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 387 735,3 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.12.2019 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
(mii lei)

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
pe parcursul trimestrului IV

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului  IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări de la rambursarea creditelor

1 562,1

229 370,3

6 882,8

478 419,3

132,3

115 630,3

8 577,3

823 419,8

Încasări de la achitarea dobânzilor la credite

427,8

34 864,6

3 251,9

56 014,9

0,0

0,0

3 679,7

90 879,5

Încasări de la achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

168,6

843,2

0,0

0,0

168,6

1 443,3

Încasări de la comercializarea gajului luat în posesie

239,4

92 718,4

4 315,1

39 796,0

75,5

14 671,2

4 630,0

147 185,6

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

2 229,3

357 553,2

14 618,4

575 073,4

207,8

130 301,5

17 055,6

1 062 928,1

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

16 909,6

203 278,1

263,7

89 609,4

5,5

16 658,6

17 178,9

309 546,2

Încasări din vânzarea altor active

146,7

2 692,1

16,6

7 320,0

2,5

1 967,0

165,8

11 979,1

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

17 056,3

205 970,2

280,3

96 929,4

8,0

18 625,6

17 344,7

321 525,2

Alte încasări

887,4

971 688,3

2 000,4

16 919,4

1 617,4

14 674,2

4 505,2

1 003 281,9

TOTAL încasări

20 173,0

1 535 211,7

16 899,2

688 922,3

1 833,3

163 601,3

38 905,5

2 387 735,3


Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul anului 2018-2019


În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.


Din data retragerii licențelor și până la 31.12.2019 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016 inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2019
(mii lei)

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv **

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor de la 04.10.2016 până la 31.12.2019 inclusiv

Total rambursări cumulativ

Soldul creditelor rămase

 

Inclusiv pe parcursul trimestrului
IV 2019

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 185 000,0

12 500,0

1 375 217,0

7 898 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

385 000,0

16 000,0

693 000,0

2 007 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

38 400,0

1 500,0

320 741,0

1 827 800,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 608 400,0

30 000,0

2 388 958,0

11 732 800,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci  și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, dosare penale intentate, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.12.2019
(mii lei)

Denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

20

49

21

90

valoarea

432 260,3

696 261,8

3 116 037,1

4 244 559,2

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

92

125

21

238

valoarea

2 933 792,3

1 377 334,3

49 580,7

4 360 707,2

Dosare penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală

numărul

21

21

8

50 *

valoarea

17 086 313,4

14 784 258,6

3 090 309,7

34 960 881,8 *

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

165

244

60

469

valoarea

868 332,9

804 490,5

64 826,6

1 737 650,0

Titlurile executorii executate parțial sau total (pe parcursul trimestrului IV 2019)

numărul

15

74

9

98

valoarea

268,3

6 951,4

1 451,6

8 671,3

Titlurile executorii restituite băncii fără executare (pe parcursul trimestrului IV 2019)

numărul

0

7

6

13

valoarea

0,0

3 185 247,3

2,1

3 185 249,4

Notă:  * - totalul dosarelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerație că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului IV 2019, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost desfășurate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. desfășurate pe parcursul trimestrului IV  2019

Denumirea băncii

Numărul licitațiilor desfășurate

Numărul activelor adjudecate

Valoarea activelor adjudecate (mii lei)

Banca de Economii S.A.

14

11

9 613,4

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

3

8

8 215,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

4

0

0,0

Total

21

19

17 828,3

 

În conformitate cu prevederile art.386 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIV din 21.07.1995, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe site-urile lor oficiale informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.


Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md  (compartimentul „Info privind procesul de lichidare” );
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/news  (compartimentul „Știri”, sub-compartimentul „Informație privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanțelor față de BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/  (compartimentul „Info privind lichidarea băncii” ).

 

Anexe:

 • 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;
    PDF       DOC
   
 •      4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.;
    PDF       DOC