• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.09.2022

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2022

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.06.2022  băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 804 346,5 mii lei.

Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.06.2022de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., mii lei 

 

 

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
 pe parcursul trimestrului II 2022

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului II 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului II 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului II 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

1 310,2

246 406,8

0,0

509 208,8

22,9

116 585,6

1 333,1

872 201,2

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

169,8

37 848,8

0,0

61 274,0

0,0

0,0

169,8

99 122,7

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

0,0

600,0

0,0

1 239,2

0,0

0,0

0,0

1 839,3

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

1 222,7

112 033,7

0,0

54 059,3

4 431,0

19 533,0

5 653,7

185 626,0

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

2 702,7

396 889,3

0,0

625 781,3

4 453,9

136 118,5

7 156,5

1 158 789,2

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

41,9

225 345,4

43,6

113 654,7

0,0

39 220,1

85,5

378 220,1

Încasări din vânzarea altor active

5,9

3 183,7

34,7

7 539,9

0,0

2 363,7

40,6

13 087,2

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

47,8

228 529,1

78,3

121 194,5

0,0

41 583,8

126,1

391 307,4

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,0

72,7

0,0

77,9

0,0

20,5

0,0

171,1

Alte încasări

4 465,4

1 109 398,3

22 950,2

124 798,7

318,9

19 881,8

27 734,5

1 254 078,8

TOTAL încasări

7 215,8

1 734 889,3

23 028,5

871 852,5

4 772,8

197 604,6

35 017,1

2 804 346,5

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A.,BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul perioadei 01.01.2021-30.06.2022, inclusiv

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

- Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;

- BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;

- B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 30.06.2022 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016, inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.06.2022, mii lei

 

Denumirea băncii

Suma creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016, inclusiv *

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor

Total rambursări cumulativ**

Soldul creditelor rămase

din 04.10.2016  până pe 30.06.2022

inclusiv, în trimestrul II 2022

Banca de Economii S.A.

9 273 217

190 217

9 083 000

1 336 000

4 000

1 526 217,0

7 747 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000

308 000

2 392 000

541 000

22 000

849 000,0

1 851 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541

282 341

1 866 200

57 900

3 000

340 241,0

1 808 300,0

Total

14 121 758

780 558

13 341 200

1 934 900

29 000

2 715 458,0

11 406 300,0

 

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.

Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM. 

Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, cauzele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 30.06.2022, mii lei

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

10

30

4

44

valoarea

230 421,6

558 671,2

3 101 829,9

3 890 922,7

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

72

86

16

174

valoarea

2 640 015,9

924 865,2

36 983,6

3 601 864,7

Cauze penale, dintre care:

numărul

45

19

9

73

valoarea

46 478 760,4

15 376 660,9

3 146 116,5

65 001 537,8

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

32

9

5

46

valoarea

21 757 134,1

15 152 431,2

2 441 680,5

39 351 245,8

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

13

5

1

19

valoarea

24 721 626,3

142 908,5

699 804,8

25 564 339,7

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0

81 321,1

4 631,2

85 952,3

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

130

220

50

400

valoarea

643 232,7

15 902 163,8

119 974,8

16 665 371,3

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului II 2022)

numărul

16

68

6

90

valoarea

28,0

15 527,5

24,1

15 579,6

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului II 2022)

numărul

0

2

1

3

valoarea

0

39,5

4681,8

44,2

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului II 2022)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0

0

0,0

0,0

Notă: 
Totalul cauzelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.

Adițional, pe parcursul trimestrului II 2022, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost organizate mai multe licitații, după cum urmează:

Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul trimestrului II 2022

 

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

6

2

2

2

0

0

12

desfășurate

1

1

2

0

0

0

4

Numărul activelor adjudecate

1

1

1

1

0

0

4

Valoarea totală de piață (mii lei)

17,8

30,0

39,6

81,0

0

0

168,4

Prețul total de adjudecare (mii lei)

26,7

15,0

32,3

129,0

0

0

203,0

 

În conformitate cu prevederile art.38/6 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe paginile web  informații detaliate ce țin de:

a)   licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;

b)   recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;

c)   achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

1)    Banca de Economii S.A. – http://bem.md/page/6342 (compartimentul „Info privind procesul de lichidare”);

2)   BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/page/4091 (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”);

3)   B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”).

 

Lista anexelor:

Anexa 1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;       

Anexa 4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).