• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.12.2022

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 30.09.2022

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 30.09.2022  băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 810 843,0 mii lei.


Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 30.09.2022 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., mii lei  

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
 pe parcursul trimestrului III 2022

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului III 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului III 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului III 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

1 987,6

247 661,0

0,0

509 208,8

11,2

116 593,0

1 998,8

873 462,8

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

168,3

37 972,0

0,0

61 274,0

0,0

0,0

168,3

99 246,0

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

9,2

609,2

0,0

1 239,2

0,0

0,0

9,2

1 848,5

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

3,0

112 033,7

574,8

54 505,1

0,0

19 533,0

577,8

186 071,8

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

2 168,1

398 275,9

574,8

626 227,2

11,2

136 125,9

2 754,1

1 160 629,0

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

12,6

225 354,4

5,3

113 656,0

0,0

39 220,1

18,0

378 230,4

Încasări din vânzarea altor active

5,4

3 186,1

3,0

7 540,1

0,0

2 363,7

8,4

13 089,9

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

18,0

228 540,5

8,3

121 196,1

0,0

41 583,8

26,4

391 320,3

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,0

72,7

0,0

77,9

0,0

20,5

0,0

171,1

Alte încasări

137,1

1 109 517,4

7 325,0

129 286,5

43,4

19 918,7

7 505,4

1 258 722,6

TOTAL încasări

2 323,2

1 736 406,4

7 908,2

876 787,7

54,6

197 648,9

10 285,9

2 810 843,0

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul perioadei 01.01.2021-31.09.2022, inclusiv

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor și până la 30.09.2022 inclusiv, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016, inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

 


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.09.2022, mii lei

Denumirea

Suma
creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016 inclusiv *

 

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor 

Total rambursări cumulativ**

Soldul creditelor rămase

din 04.10.2016 până la 31.09.2022

Inclusiv pe parcursul trimestrului
III 2022

Banca de Economii S.A.

9 273 217,0

190 217,0

9 083 000,0

1 336 000,0

0,0

1 526 217,0

7 747 000,0

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000,0

308 000,0

2 392 000,0

549 000,0

8 000,0

857 000,0

1 843 000,0

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541,0

282 341,0

1 866 200,0

58 900,0

1 000,0

341 241,0

1 807 300,0

TOTAL

14 121 758,0

780 558,0

13 341 200,0

1 943 900,0

9 000,0

2 724 458,0

11 397 300,0

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM. 


Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, cauzele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.09.2022, mii lei

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

13

30

4

47

valoarea

232 342,1

553 906,2

3 091 643,8

3 877 892,2

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

73

86

16

175

valoarea

2 628 516,8

903 962,8

37 085,6

3 569 565,2

Cauze penale, dintre care:

numărul

45

18

9

72

valoarea

46 478 760,4

15 211 423,5

3 135 501,2

64 825 685,1

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

32

8

5

45

valoarea

21 757 134,1

14 987 273,9

2 441 251,4

39 185 659,4

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

13

5

1

19

valoarea

24 721 626,3

142 321,4

689 618,7

25 554 076,4

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0

81 318,2

4 631,2

85 949,4

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

131

219

48

398

valoarea

629 792,6

15 735 505,7

119 540,3

16 484 838,5

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului III 2022)

numărul

7

30

2

39

valoarea

33,6

5 247,1

22,3

5 303,0

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului III 2022)

numărul

0

2

2

4

valoarea

0

452,5

21,1

473,6

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului III 2022)

numărul

0

0

0

0

valoarea

0

0

0,0

0,0

Notă:
Totalul cauzelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului III 2022, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost organizate mai multe licitații, după cum urmează:


Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., pe parcursul trimestrului III 2022

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

4

3

3

3

0

0

13

desfășurate

0

0

0

0

0

0

0

Numărul activelor adjudecate

0

0

0

0

0

0

0

Valoarea totală de piață (mii lei)

0

0

0

0

0

0

0

Prețul total de adjudecare (mii lei)

0

0

0

0

0

0

0

 

În conformitate cu prevederile art.38/6 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe paginile web  informații detaliate ce țin de:

 • licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md/page/6342 (compartimentul „Info privind procesul de lichidare”);
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/page/4091 (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”).

 

Anexe:

1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;

 

4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).