• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.03.2023

Informația aferentă procesului de lichidare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2022

 

Lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare întreprind în continuare măsuri în vederea valorificării activelor. Astfel, din data retragerii licențelor (16.10.2015) Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. și până la 31.12.2022 băncile în cauză au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 821 613,3  mii lei.


Tabelul 1.
Încasări înregistrate în perioada 16.10.2015 – 31.12.2022 de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., mii lei 

Denumirea
 băncii

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total
 pe parcursul trimestrului IV 2022

Total
din data retragerii licențelor

pe parcursul trimestrului IV 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

pe parcursul trimestrului IV 2022

din data retragerii licenței
(16.10.2015)

Încasări din rambursarea creditelor

732,6

249 127,0

0,0

509 208,8

10,8

116 607,6

743,4

874 943,4

Încasări din achitarea dobânzilor la credite

123,4

38 140,5

0,0

61 274,0

0,0

0,0

123,4

99 414,4

Încasări din achitarea penalităților și a comisioanelor la credite

4,5

613,7

0,0

1 239,2

0,0

0,0

4,5

1 853,0

Încasări din comercializarea gajului luat în posesie

15,0

112 051,7

0,0

54 634,1

0,0

19 533,0

15,0

186 218,8

Total rambursarea creditelor și comercializarea gajului

875,5

399 932,9

0,0

626 356,2

10,8

136 140,5

886,3

1 162 429,6

Încasări din vânzarea mijloacelor fixe

288,5

225 646,6

7,2

113 667,2

1,8

39 221,9

297,6

378 535,7

Încasări din vânzarea altor active

30,6

3 219,7

5,5

7 548,3

0,7

2 364,4

36,8

13 132,4

Total vânzarea activelor aflate în proprietate

319,1

228 866,3

12,7

121 215,5

2,5

41 586,3

334,3

391 668,1

Încasări din vânzarea datoriilor debitoare

0,0

72,7

0,0

77,9

0,0

20,5

0,0

171,1

Alte încasări

1 712,7

1 111 248,1

3 988,4

136 112,1

59,1

19 984,3

5 760,3

1 267 344,5

TOTAL încasări

2 907,4

1 740 119,9

4 001,1

883 761,8

72,4

197 731,6

6 980,9

2 821 613,3

 

Figura 1.
Diagrama încasărilor înregistrate de Banca de Economii S.A.,BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. pe parcursul perioadei 01.01.2021-31.12.2022, inclusiv

 

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14 121 758,0 mii lei, după cum urmează:

 • Banca de Economii S.A. – 9 273 217,0 mii lei;
 • BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – 2 700 000,0 mii lei;
 • B.C. „UNIBANK” S.A. – 2 148 541,0 mii lei.

Atât mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru cheltuielile aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor aferente creditului de urgență.

Din data retragerii licențelor băncilor (16.10.2015) și până la 31.12.2022 inclusiv, lichidatorii au achitat Băncii Naționale (până la 03.10.2016, inclusiv) și Ministerului Finanțelor (începând cu data de 04.10.2016) o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării creanțelor sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.


Tabelul 2.
Onorarea creanțelor Băncii Naționale a Moldovei și Ministerului Finanțelor* față de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. la situația din 31.12.2022, mii lei

Denumirea băncii

Suma creditelor utilizate

Rambursări cumulative către BNM de la data retragerii licenței până la 03.10.2016, inclusiv *

Suma creditelor neachitate către BNM și convertite în VMS

Rambursări cumulative către Ministerul Finanțelor

Total rambursări cumulativ**

Soldul creditelor rămase

din 04.10.2016  până pe 31.12.2022

inclusiv, în trimestrul IV 2022

Banca de Economii S.A.

9 273 217

190 217

9 083 000

1 338 000

2 000

1 528 217

7 745 000

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

2 700 000

308 000

2 392 000

552 000

3 000

860 000

1 840 000

B.C. „UNIBANK” S.A.

2 148 541

282 341

1 866 200

58 900

0

341 241

1 807 300

Total

14 121 758

780 558

13 341 200

1 948 900

5 000

2 729 458

11 392 300

* În conformitate cu Legea nr.235 din 3.10.2016, Ministerul Finanțelor a subrogat Banca Națională a Moldovei în raporturile legate de creanța față
de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.
** Nu includ dobânzile achitate pentru creditele de urgență contractate.


Lichidatorii celor trei bănci întreprind în continuare măsuri aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă și organele judiciare și continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor contractate de la aceste bănci și achitarea creditelor de urgență acordate de BNM.


Tabelul 3.
Informația cu privire la acțiunile examinate în instanțele de judecată, cauzele penale aflate în gestiunea organelor de urmărire penală, debitorii aflați în procedură de insolvabilitate și titlurile executorii ale băncilor în proces de lichidare la situația din 31.12.2022, mii lei

Indicator

Banca de Economii S.A.

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C. „UNIBANK” S.A.

Total

Acțiuni în instanțele de judecată (banca are calitatea de reclamant)

numărul

11

28

4

43

valoarea

232 725,2

544 410,0

3 107 113,5

3 884 248,6

Debitori aflați în proces de insolvabilitate (suma validată care urmează a fi restituită)

numărul

70

78

16

164

valoarea

2 532 870,9

892 254,3

39 255,5

3 464 380,7

Cauze penale, dintre care:

numărul

45

19

9

73

valoarea

46 478 760,4

15 574 914,6

3 151 670,4

65 205 345,5

a) urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată

numărul

32

8

5

45

valoarea

21 757 134,1

15 223 794,2

2 441 950,9

39 422 879,3

b) aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă

numărul

13

6

1

20

valoarea

24 721 626,3

269 796,6

705 088,3

25 696 511,2

c) suspendate

numărul

0

5

3

8

valoarea

0,0

81 323,8

4 631,2

85 955,0

Titlurile executorii aflate la executare

numărul

124

224

47

395

valoarea

638 068,6

15 984 424,2

120 348,2

16 742 841,0

Titlurile executorii executate parțial (pe parcursul trimestrului IV 2022)

numărul

7

40

3

50

valoarea

22,8

521,7

52,5

597,0

Titlurile executorii executate total (pe parcursul trimestrului IV 2022)

numărul

2

2

1

5

valoarea

81,5

661,7

6,0

749,3

Titlurile executorii remise băncii fără executare (pe parcursul trimestrului IV 2022)

numărul

1

0

0

1

valoarea

1 510,2

0,0

0,0

1 510,2

Notă: Totalul cauzelor penale și valoarea totală a acestora nu pot fi utilizate, având în vedere că sunt raportate de fiecare bancă separat, fără a lua în considerare că pot face obiectul aceleiași investigații.


Adițional, pe parcursul trimestrului IV 2022, de către lichidatorii Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., în scopul comercializării activelor aflate în proprietatea  băncii și a bunurilor preluate în posesie, au fost organizate mai multe licitații, după cum urmează:


Tabelul 4.
Licitațiile de vânzare a activelor de către Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.  pe parcursul trimestrului IV 2022

Categoria/denumirea băncii

Banca de Economii S.A.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

B.C.„UNIBANK” S.A.

Total

proprietate

posesie

proprietate

posesie

proprietate

posesie

Numărul licitațiilor

anunțate

4

1

2

2

0

0

9

desfășurate

1

0

0

1

0

0

2

Numărul activelor adjudecate

2

0

0

1

0

0

3

Valoarea totală de piață (mii lei)

484,9

0,0

0,0

875,9

0,0

0,0

1 360,8

Prețul total de adjudecare (mii lei)

286,6

0,0

0,0

1 320,8

0,0

0,0

1 607,4

 

În conformitate cu prevederile art.38/6 din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor, în scopul asigurării transparenței în derularea procesului de lichidare a băncilor, Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A., publică lunar pe paginile web  informații detaliate ce țin de:

 • a) licitațiile desfășurate, bunurile mobile/imobile expuse la licitații, precum și cele comercializate;
 • b) recuperarea de către bănci a mijloacelor bănești de la data retragerii licențelor;
 • c) achitarea datoriilor aferente creditelor de urgență.

Informația respectivă poate fi vizualizată accesând paginile web ale băncilor, după cum urmează:

 1. Banca de Economii S.A. – http://bem.md/page/6342 (compartimentul „Info privind procesul de lichidare”);
 2. BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. – http://www.bancasociala.md/page/4091 (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”);
 3. B.C. „UNIBANK” S.A. – http://www.unibank.md/ (compartimentul „Info privind lichidarea băncii”).

 

Anexe:

1 - 3 – Dinamica principalilor indicatori raportați de Banca de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și  B.C. „UNIBANK” S.A.;

 

4 – Activele lichide ale Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.