• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.04.2021

Măsurile BNM în contextul stării de urgență generate de COVID-19

 

 

Întrebări și răspunsuri legate de sectorul bancar al Republicii Moldova în contextul situației de urgență din țară

1. În condițiile actuale, băncile licențiate sunt sau nu supravegheate la fel ca până la instituirea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova?

În scopul protejării intereselor deponenților şi asigurării stabilității sistemului bancar, BNM asigură în continuare consolidarea supravegherii prudențiale a băncilor din Republica Moldova.  La începutul anului 2018, a intrat în vigoare o nouă lege privind activitatea băncilor, iar din luna ianuarie curent - Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor, care este bazată pe norme utilizate de toate autoritățile de supraveghere din Uniunea Europeană.

Totodată, în condițiile stării de urgență BNM asigură operarea fără întrerupere și pune la dispoziția băncilor licențiate instrumentele necesare în sprijinul continuității operaționale din sistemul bancar. Sistemele de raportare folosite de bănci pentru mecanismele de supraveghere bancară funcționează în regim normal și eficient.  Banca Națională menține permanent comunicarea cu băncile licențiate pentru a asigura în continuare stabilitatea și siguranța sectorului bancar.

 

2. Cât de puternice sunt băncile acum? Se poate întâmpla o prăbușire a unor bănci așa cum s-a întâmplat în 2014 -2015 cu cele trei bănci devalizate?

Reformele bancare desfășurate în ultimii ani au contribuit la consolidarea sistemului bancar în Republica Moldova. Actualul sistem bancar se deosebește foarte mult de ceea ce a fost în urmă cu trei ani, fiind unul puternic, robust, sănătos și transparent .

Astfel, toate băncile ce operează pe piața bancară a Republicii Moldova sunt bine capitalizate, viabile și au suficiente lichidități pentru a rezista cu succes acestei perioade și a-și deservi în continuare clienții.

 

3. Îmi păstrez rezervele și economiile la bancă în depozite. Există riscul pierderii depozitelor deținute la bănci?

Astăzi sectorul bancar este stabil și bine capitalizat având toți indicatorii macroprudențiali conform reglementărilor cerute de standardele internaționale. Băncile au capitalul și fondurile proprii bine consolidate, dispun de un nivel înalt de lichiditate, și-au crescut activele și volumul creditelor acordate. Astfel, nu există motive de îngrijorare. Totodată, s-a redus ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite. De asemenea, în ultimii ani, a sporit volumul depozitelor, ceea ce denotă încrederea acordată sistemului bancar de către mediul de afaceri și populație.

 

4. Vor avea băncile suficienți bani ca noi să ne putem accesa banii din conturile/cardurile noastre prin internet banking?

Băncile din Republica Moldova dispun de un nivel înalt de lichidități atât prin virament, cât și în numerar. În plus, BNM are multe mecanisme de suplinire a lichidităților pe piață, care stau la dispoziția băncilor prin instrumentele monetare.

 

5. Vor fi suficienți bani în bancomate pe perioada de urgență?

În mod sigur, da. Există bani suficienți pentru alimentarea bancomatelor. De asemenea, BNM este gata să pună la dispoziția băncilor numerar suplimentar atunci când este necesar.

Totuși pentru a preveni răspândirea COVID-19 este recomandată utilizarea plăților fără numerar: aplicațiile internet-payments, mobile payments, cardurile de plată, transferul de credit (ordinul de plată), care permit efectuarea plăţilor de la orice calculator sau dispozitiv mobil.

 

6. Firma noastră își păstrează toate lichiditățile în conturile bancare. În ce măsură putem fi siguri de stabilitatea băncilor și calitatea gestionării lor?

Băncile dispun de o rată înaltă a fondurilor proprii, amortizoare de capital și de un nivel suficient de lichidități. Prin eforturile de asigurare a unei guvernări corporative sănătoase și transparentizare a acționariatului sectorului bancar, băncile licențiate au implementat majoritatea prevederilor BASEL III și s-au apropiat de standardele și valorile UE. Totodată, aplicarea noii legi privind activitatea băncilor a condus la îmbunătățirea cadrului autohton de reglementare și de supraveghere bancară. Au fost implementate metodologia și procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și prezentarea raportărilor privind procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP).

Banca Națională, în calitate de autoritate de supraveghere și reglementare bancară din Republica Moldova, se conduce în permanență în activitatea sa și cere de la actorii care formează sectorul bancar respectarea standardelor înalte de integritate, imparțialitate, profesionalism și responsabilitate.

 

7. Compania noastră desfășoară activități comerciale în continuare și efectuează și primește plăți conform contractelor și obligațiilor operaționale agreate pe piață. Există riscul întreruperii activității infrastructurii financiare și al stopării plăților?

Infrastructura financiară funcționează în condiții normale și nu există premise de întrerupere a activității acesteia. Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI) asigură efectuarea plăților urgente și de mare valoare în intervalul de timp 9.00 – 17.30 și a plăților de mică valoare (< 50 mii lei) între orele 9.00 și 17.00. Toate băncile licențiate funcționează și efectuează plăți conform programului afișat pe paginile web ale acestora.

Agenții economici și cetățenii sunt încurajați să utilizeze metodele de comunicare și plată la distanță, oferite de toate băncile licențiate. Dacă e necesară prezența fizică a clientului, trebuie să se țină cont de faptul că mai multe bănci au modificat orarul de lucru sau au limitat activitatea anumitor sucursale. În acest sens, se recomandă consultarea paginii web a băncii sau un apel telefonic pentru detalii. (Lista băncilor licențiate din R. Moldova)

 

8. Sunt agent economic și momentan nu desfășor activitate, însă am un credit la bancă. Ce pot face dacă intru în dificultate de plată urmare restricțiilor impuse pe fundalul răspândirii COVID-19?

Banca Națională a oferit flexibilitate băncilor în abordarea unor asemenea cazuri.

Decizia BNM din 03.04.2020 permite băncilor să amâne sau să modifice termenele de scadență a plăților și/sau sumele plăților scadente până pe 30 iunie 2020 la creditele acordate persoanelor juridice. Măsurile vor putea fi aplicate în mod individual de fiecare bancă, conform reglementărilor sale interne și a prevederilor contractuale cu agenții economici, inclusiv capacitatea de plată a acestora. Solicitanții vor trebui, în primul rând, să prezinte băncii o notă argumentată despre dificultatea temporară de plată în legătură cu starea de urgență și consecințele economice generate de COVID-19 și să agreeze cu banca, în termenul menționat, un nou grafic de plată.

Băncile sunt deschise spre dialog și vor depune eforturi susținute împreună cu oamenii de afaceri-debitori pentru a agrea modificări ale graficelor de rambursare sau planuri de restructurare în cazul dificultăților financiare, în vederea susținerii și menținerii viabilității companiilor.

 

9. Lucrez la o întreprindere privată și am fost suspendat temporar. Anterior am luat un credit bancar. Ce voi putea face în cazul în care îmi va fi dificil să achit ratele la credit?

Banca Națională a venit cu o decizie în suportul persoanelor fizice, care permite băncilor să poată amâna până pe 31 mai 2020 plata la creditele pentru persoanele fizice aflate în dificultate temporară în condițiile stării de urgență. Această măsură este aplicată în mod individual de către bănci, conform propriilor capacități, reglementări și prevederi contractuale, prin dialog cu fiecare debitor în parte. De aceea, debitorul urmează să contacteze banca creditoare pentru a primi informații despre măsurile de susținere pe care le poate oferi aceasta.

Persoanele fizice care își pot onora în continuare creditele sunt încurajate să o facă, în special prin modalitățile de plată la distanță.

 

10. Vreau să contactez un credit de la bancă. Voi putea beneficia și eu de aceste condiții?

Măsurile adoptate nu se referă la creditele noi care se acordă în perioada stării de urgență. Totuși graficul de plată, agreat între bancă și consumator, în funcție de tipul și durata creditului, poate conține perioade inițiale de grație.

 

11. Sunt o persoană fizică și beneficiez de stabilitate financiară pentru că lucrez într-un domeniu-cheie al țării. Pot să mă adresez la bancă pentru a beneficia de un credit de consum sau pentru a-mi procura o locuință?

Băncile acordă în continuare credite în regim normal, conform politicilor și reglementărilor lor interne și în strictă conformitate cu normele legale și reglementările cerute de Banca Națională.

 

12. Am rude care muncesc peste hotare, adică nu au revenit acum acasă și nu vor reveni curând. Voi putea beneficia în continuare de transferurile primite prin intermediul băncilor licențiate?

Sistemele de remiteri de bani funcționează în continuare în condiții obișnuite și toți beneficiarii își pot primii banii transferați prin intermediul băncilor. Recomandăm totuși folosirea sistemelor de gestiune a banilor de la distanță oferite de bănci pentru a evita ieșirile din casă și a respecta dispozițiile Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale. Pentru detalii despre folosirea sistemelor electronice, se va apela telefonic banca sau se va consulta informația descrisă pe paginile web ale instituțiilor bancare.

 

13. În condițiile pandemiei de COVID-19 putem să ne așteptăm la o creștere generalizată a prețurilor? Ce se va întâmpla cu inflația?

La această etapă, răspândirea coronavirusului induce surse suplimentare de presiuni dezinflaționiste asupra nivelului prețurilor de consum.

În acest fel, informația cu privire la rata anuală a inflației în lunile ianuarie și februarie, precum și evenimentele conturate după runda de prognoză precedentă denotă riscul unei traiectorii inferioare celei publicate în Raportul asupra inflației nr. 1. Atât pentru începutul anului 2020, cât și pentru orizontul de prognoză până la începutul anului viitor, principalele riscuri sunt dezinflaționiste, determinate în principal de condițiile meteorologice atipice, eliminarea unor prevederi existente anterior în politica fiscală, deviația PIB mai joasă pentru anul curent ca urmare a impactului asupra economiei autohtone a măsurilor autorităților pentru a opri răspândirea COVID-19, dar și un mediu extern mai dezinflaționist. Urmare evoluției situației epidemiologice, cererea mondială a fost revizuită în diminuare, ceea ce a rezultat într-o prognoză inferioară a prețurilor internaționale la produsele alimentare, la petrol și gaz pentru întreg orizontul de prognoză.

 

14. Cum poate ajuta Banca Națională economia în condițiile situației de urgență?

Banca Națională are mandatul legal de a menține stabilitatea prețurilor și nu posedă atribuții de stimulare directă a mediului de afaceri, prin instrumente fiscale sau politici structurale, acestea fiind sub autoritatea guvernului.

Astfel, prin promovarea unei politici monetare adecvate, Banca Națională a Moldovei reușește să protejeze puterea de cumpărare a populației în timp și să asigure condiții optime, sub aspectul atribuțiilor sale, pentru revenirea și creșterea economică. BNM monitorizează evoluția economică în situația de urgență și la necesitate va ajusta instrumentele de politică monetară pentru a diminua impactul dezinflaționist determinat de efectele de răspândire a coronovirusului și încetinire a economiei.

BNM, supraveghează și reglementează sectorul bancar și promovează standardele și bunele practici internaționale pentru protejarea economiilor deponenților, stabilitatea sistemului, sporirea calității portofoliu de credite și a indicatorilor de performanță, astfel încât băncile licențiate să propună credite atractive economiei și să ofere neîntrerupt toate serviciile bancare și de plată conform așteptărilor și la standarde înalte de calitate. 

Sub aspect monetar, Banca Națională a diminuat valoarea ratelor la principalele instrumente de politică monetară pe fundalul incertitudinilor și încetinirii creșterii economice. Astfel, banii vor deveni mai accesibili pentru economie și ratele la creditele pentru finanțare urmează să se diminueze în condițiile impuse de situația de urgență. Au fost eliberate și volume mari de lichidități în sectorul bancar, astfel încât, populația să beneficieze de o flexibilitate pentru plata ratelor la credite și agenții economici să poată să-și suplinească necesarul de numerar pentru activitatea operațională.

Banca centrală își îndeplinește, conform calendarului anual, atribuțiile de agent fiscal al statului, beneficiar fiind  Ministerul Finanțelor care continuă să își onoreze obligațiunile de plată pentru a depăși cu bine această perioadă.

De asemenea, BNM va asigura în continuare buna funcționare a întregii infrastructuri financiare pentru facilitarea serviciilor bancare și de plăți, care deservește astăzi economia.

 

15. Este pregătită Banca Națională pentru criză?

Banca Națională se bucură de avantajele unei legi moderne care-i  protejează independența și-i reglementează activitatea, este bine fortificată cu atribuții și instrumente care îi permit să promoveze un cadru monetar cu caracter stimulativ pentru economie, un sistem financiar modern și un sector financiar sănătos și atractiv pentru mediul de afaceri și publicul larg.

Astăzi, banca centrală este foarte bine capitalizată, are la dispoziție un nivel înalt al activelor oficiale de rezervă (care acoperă 5,1 luni de importuri viitoare potrivit ultimelor prognoze asupra importului de mărfuri și servicii realizate pe durata misiunii FMI).

În condițiile actuale, spre deosebire de băncile centrale mari ale lumii și de unele bănci centrale din regiune, BNM are încă suficient spațiu de manevră a principalelor instrumente de politică monetară pentru menținerea stabilității prețurilor, asigurarea stabilității sectorului bancar și injectarea lichidităților suficiente în sectorul bancar și mediul de afaceri care să ajute la revenirea și recuperarea economică.

 

16. Ce rezerve valutare are Banca Națională?

În valoare absolută, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale au totalizat echivalentul a 2,95 miliarde dolari SUA la 27 martie curent. Această valoare este suficientă pentru  acoperirea a circa cinci luni de importuri viitoare și peste 100% din datoria externă pe termen scurt.  

 

17. În condițiile de pandemie în întreaga lume și în țară, este acum momentul ca BNM să aloce bani din rezervele sale valutare să sprijine direct cetățenii și statul?

Legea și standardele financiare internaționale reglementează care este destinația și pentru ce trebuie să fie folosite rezervele valutare ale statului, mai ales pentru o țară cu o economie deschisă și fără resurse minerale sau energetice ca Republica Moldova. Rezervele valutare sunt folosite pentru asigurarea echilibrelor financiare și crearea condițiilor economice favorabile revenirii din criză și recuperării după încetarea acesteia. La fel, rezervele valutare asigură protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor și garantează stabilitatea sectorului bancar din care se alimentează mediul de afaceri și o bună parte din finanțele publice și care deservește toate plățile din țară.

Creditarea statului din rezervele valutare ar prejudicia considerabil obiectivul fundamental al BNM - asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Or, stabilitatea prețurilor reprezintă un interes național incontestabil pe care Banca Națională îl poate asigura dacă sunt respectate anumite precondiții, una dintre acestea fiind interzicerea creditării statului.

 

18. În condițiile situației de urgență, ar putea exista presiuni politice asupra Băncii Naționale pentru a o impune să ia decizii de care au nevoie politicienii?

Banca Națională este o autoritate independentă, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale și ia decizii în mod profesionist și autonom. BNM operează cu instrumente de politică monetară și de reglementare bancară în vederea îndeplinirii obiectivului său fundamental de menținere a stabilității prețurilor și a atribuțiilor sale, conform legii și bunelor practici internaționale. Astfel, deciziile Băncii Naționale sunt ghidate de raționamente economice și nu politice.

Pentru a depăși perioada de urgență, eforturile autorităților urmează a fi concentrate spre adoptarea unor decizii echilibrate, care ulterior să ajute la recuperarea economică și bunăstarea cetățenilor.

 

BNM întreprinde în continuare măsuri stimulative de politică monetară

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis astăzi într-o ședința extraordinară, cu vot unanim, să mențină la același nivel rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt: 2,65  la sută anual.

De asemenea, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight: 5,15  la sută și, respectiv, 0,15  la sută anual.

Totodată, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă au fost diminuate cu 2,0 puncte procentuale până la 28,0 la sută din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 30,0 la sută din baza de calcul.

Decizia respectivă continuă șirul de măsuri ale BNM pentru atenuarea impactului pandemiei și susține relansarea economiei prin impulsionarea cererii agregate. De asemenea, BNM sprijină trendul ascendent al activității de creditare, asigurând suficiența de lichidități adecvate în acest scop,  cu diminuarea costurilor de creditare în susținerea mediului de afaceri. Sprijinul este necesar și pentru a evita efectul „crowding out” odată cu creșterea cererii de finanțare din partea Ministerului de Finanțe.

La baza acestei hotărâri au stat analiza și evaluarea informațiilor asociate lichidității excesive în sistemul bancar. Astfel, după ce luna trecută a fost diminuată cu 2 puncte procentuale norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, nivelul lichidităților s-a  majorat până la 7,1 miliarde lei la data de 16 martie a. c ., însă ulterior s-a diminuat încontinuu si a atins nivelul de 3,4 miliarde lei la ziua de astăzi.   Această diminuare s-a produs, îndeosebi,  pe seama achitării către stat a impozitelor de către agenții economici.

BNM subliniază necesitatea monitorizării continue a situației macroeconomice și la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental, va veni cu măsurile necesare în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe 30 aprilie 2021, conform calendarului publicat.

Decizia de politică monetară:

 

BNM precizează unele aspecte privind tratamentul riscului de credit aferent entităților din sectorul public din Republica Moldova

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 12 mai 2020, o hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, prin care aduce claritate prevederilor aferente tratamentului riscului de credit al entităților din sectorul public din Republica Moldova.

În contextul crizei generate de pandemia COVID-19 care a afectat situația economică a țării și ținând cont de importanța băncilor în realizarea funcției de intermediere financiară, a fost necesară efectuarea unor precizări în tratamentul riscului de credit aferent entităților din sectorul public. Astfel, în scopul calculării riscului de credit și a cerințelor de fonduri proprii ale băncilor, expunerile față de entitățile din sectorul public din Republica Moldova, precum și expunerile garantate de către acestea, cu întrunirea cerințelor de eligibilitate, primesc o pondere de risc egală cu 20%.

Urmare elucidării acestei norme, băncile se pot implica activ în procesul de acordare a creditelor garantate de către entitățile din sectorul public, ceea ce va contribui la susținerea în continuare a economiei naționale. Creditarea cu implicarea garanțiilor acordate de către entitățile din sectorul public va crea premise pentru impulsionarea creditării în condițiile de restabilire a situației economice post-criză.

Astfel,  în condițiile stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.55 din 17 martie 2020, având la bază art. 14 din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și caracterul modificărilor, care reprezintă o clarificare a conceptului anterior și nu aduc atingere situației subiecților aplicabili, proiectul hotărârii a fost aprobat fără a fi supus consultării publice sau altor expertize.

 

BNM îndeamnă cetățenii să nu divulge informația despre cardul bancar deținut

Banca Națională a Moldovei (BNM) vine cu acest îndemn pentru deținătorii de carduri în contextul intensificării, în ultimele zile, a tentativelor de manipulare a acestora pentru a divulga informații confidențiale care să permită accesul neautorizat la cardurile de plată.

BNM reiterează necesitatea de a asigura confidențialitatea datelor ce se referă la cardul bancar. Pentru a evita utilizarea neautorizată a cardurilor, Banca Națională atenționează că nicio persoană nu este în drept să solicite informații legate de cardul bancar sau parolele de unică folosință primite prin SMS în scopul confirmării unor tranzacții efectuate.

Astfel, BNM face apel de prudență către cetățeni, în special în contextul social influențat de COVID-19, care poate induce prejudicii de pe urma eventualilor profitori.

Pentru recomandări suplimentare cu referire la sporirea siguranței în utilizarea cardului de plată, accesați AICI.

 

Banca Națională a Moldovei recomandă băncilor să se abțină de la plata dividendelor

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat unanim, în ședință extraordinară,  o hotărâre prin care recomandă băncilor licențiate să se abțină de la distribuirea dividendelor către acționari și alte forme de distribuire a capitalului, cel puțin până la 30 septembrie 2020. Decizia vine în contextul atenuării efectelor cauzate de pandemia COVID-19 pentru a menține băncile suficient de bine capitalizate și stabile.

În aceeași ședință, au fost aprobate măsuri de relaxare a cerințelor amortizoarelor de capital. Astfel, BNM permite băncilor să utilizeze temporar (până la o dată ce va fi comunicată ulterior) amortizorul de conservare a capitalului constituit anterior.

Capitalul conservat poate fi utilizat pentru a absorbi eventualele înrăutățiri a calității portofoliului de credit și a sprijini finanțarea mediului de afaceri și a populației.

În acest context, băncile sunt încurajate să continue să promoveze politici adecvate privind recunoașterea și acoperirea expunerilor neperformante și să efectueze o planificare solidă a capitalurilor și a lichidităților, precum și o gestiune robustă al riscurilor.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu bunele practici internaționale și sunt similare deciziilor promovate în ultima perioadă de majoritatea băncilor centrale din Uniunea Europeană și din regiune.

Începând cu 17 martie curent, odată cu instituirea stării de urgență în țară, Banca Națională a adoptat un șir de măsuri menite să atenueze impactul situației generate de epidemia de coronavirus asupra sectorului bancar, populației și mediului de afaceri.

 

BNM a decis diminuarea ratei rezervelor obligatorii în lei până la 34 la sută

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a adoptat, prin vot unanim, în cadrul ședinței extraordinare de astăzi, modificarea p.3 al Hotărârii din 20 martie 2020 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor BNM și la norma rezervelor obligatorii. Astfel, norma rezervelor obligatorii în lei moldovenești și în valută neconvertibilă pentru perioada de aplicare a acestora 16 aprilie – 15 mai 2020 se stabilește în mărime de 34,0 la sută din baza de calcul.

Convocarea ședinței extraordinare a Comitetului executiv al BNM este condiționată de necesitatea aplicării unor măsuri de politică monetară capabile să atenueze parțial impactul efectelor generate de pandemia COVID-19 asupra economiei naționale.

Decizia vizează majorarea lichidităților disponibile pentru băncile licențiate, în vederea prevenirii riscului de lichiditate și consolidării stabilității sectorului bancar din Moldova. Urmare acestei decizii, lichiditățile disponibile în sectorul bancar vor crește cu circa 3.0 miliarde lei.

Totodată, diminuarea normei rezervelor obligatorii reprezintă o continuitate a măsurilor de politică monetară de echilibrare a normelor rezervelor obligatorii în contextul sporirii eficienței transmiterii impulsurilor monetare în sectorul real.

Banca Națională va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri pentru a menține nivelul suficient de lichiditate în sistemul bancar.

 

BNM a ajustat instrumentele de politică monetară

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a votat unanim, în cadrul ședinței extraordinare de astăzi, diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale, până la 3,25 la sută anual. La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.

Totodată, a fost micșorată cu 2,5 p.p norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și majorată cu 1,0 p.p. norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă.

Astfel, decizia BNM vine să consolideze și mai mult nivelul de lichidități în sectorul bancar și să susțină mediul de afaceri pe fondul evoluțiilor recente din economia globală și cea națională.

Banca Națională va monitoriza în continuare situația și, la necesitate, va veni cu măsuri stimulative pentru a menține nivelul suficient de lichiditate în sistemul bancar și a asigura transmiterea eficientă a politicii sale monetare.

În acest sens, banca centrală va continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor privind stabilitatea prețurilor și consolidarea sectorului bancar, care este bine capitalizat și rezilient.

A se vedea Decizia de politică monetară:

 

BNM oferă flexibilitate băncilor în abordarea agenților economici care au credite bancare

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat o hotărâre care permite băncilor licențiate să amâne sau să modifice termenele de scadență a plăților și/sau sumele plăților scadente până pe 30 iunie 2020 la creditele acordate agenților economici. Modificarea termenelor menționate nu va avea ca efect clasificarea în mod automat a creditelor respective  într-o categorie mai dură decât cea existentă la data adoptării prezentei hotărâri.

Decizia se referă la persoanele juridice cărora le-a fost afectată temporar situația financiară urmare stării de urgență și consecințelor economice generate de COVID-19.

Măsurile vor putea fi aplicate în mod individual de fiecare bancă, conform reglementărilor sale interne și a prevederilor contractuale cu debitorii respectivi, inclusiv capacitatea de plată a acestora. Astfel, agenții economici vor trebui să notifice argumentat banca la care se deservesc despre dificultatea temporară de plată în legătură cu situația respectivă. În context, băncile în continuare vor fi obligate să evalueze în mod prudent calitatea creditelor și să identifice orice situație de improbabilitate de plată a debitorilor. La fel, băncile vor asigura în continuare gestionarea eficientă și prudentă a tuturor riscurilor în vederea menținerii stabilității situației lor financiare. 

 

BNM a aprobat măsuri în susținerea persoanelor fizice consumatori de credite bancare pentru perioada de urgență

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a emis, pe data de 17 martie 2020, o hotărâre prin care permite băncilor licențiate gestiunea flexibilă a obligațiilor de plată a  persoanelor fizice aflate în dificultate de plată pentru creditele contractate, în condițiile stării de urgență.

Hotărârea facilitează acordarea de către băncile licențiate a unor înlesniri la plata pentru creditele existente ale persoanelor fizice, până pe 31 mai 2020.

Aceste măsuri vor putea fi aplicate în mod selectiv și individual de către bănci, conform propriilor capacități, reglementări și prevederi contractuale. În același timp, decizia BNM determină necesitatea  gestionării prudente de către bănci a tuturor riscurilor în vederea menținerii stabilității sectorului bancar și protejării deponenților.

Modificarea până la 31 iulie 2020 a termenelor de scadență a plăților și/sau a sumelor plăților la aceste credite nu va avea ca efect clasificarea lor într-o categorie mai dură decât cea existentă la data adoptării prezentei hotărâri.

Decizia nu se referă la creditele noi acordate în perioada menționată.

Persoanele fizice care își pot onora în continuare creditele, în special prin modalitățile de plată la distanță, sunt încurajate să o facă.

Băncile licențiate din Republica Moldova dispun de suficiente lichidități și capital, sunt solide și stabile.

 

Interviul guvernatorului BNM, Octavian Armașu, acordat postului public de televiziune

 

Sistemul bancar al Republicii Moldova asigură continuitatea prestării serviciilor pe perioada COVID-19, în interesul cetățenilor

Banca Națională a Moldovei (BNM) impune un șir de măsuri care să prevină răspândirea virusului COVID-19 și care să asigure în continuare funcționalitatea sistemului financiar-bancar al țării.

Măsurile sunt necesare pentru a proteja sănătatea angajaților băncilor și a clienților lor pentru ca aceștia să beneficieze fără întrerupere de serviciile solicitate. În acest sens, BNM îndeamnă cetățenii să respecte strict regulile de comportament și de igienă, iar dacă prezența fizică nu este obligatorie, se recomandă utilizarea sistemelor de deservire la distanță, a instrumentelor și serviciilor de plată fără numerar, cum ar fi aplicațiile internet-payments, mobile payments, cardurile de plată, transferul de credit (ordinul de plată), care permit efectuarea plăţilor de la orice calculator sau dispozitiv mobil.

La fel, în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, Banca Națională a luat măsuri sporite de protecție, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică. Procesele operaționale critice și continuitatea activității instituției vor fi asigurate pe tot parcursul acestei perioade. În același timp, a fost lansat procesul de activitate la distanță pentru mai multe categorii de angajați.

Banca Națională, băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebancari își continuă activitatea asigurând toate serviciile financiare prestate. Totodată, mai multe bănci au anunțat program de lucru prescurtat sau modificat pentru deservirea fizică a clienților.

Informații suplimentare pot fi solicitate la telefon sau adresa electronică ale băncilor licențiate. Aici sunt afișate datele de contact.

 

Banca Naţională a Moldovei încurajează utilizarea metodelor de plată fără numerar

Banca Națională a Moldovei (BNM) încurajează cetățenii să utilizeze metodele de plată fără numerar, cum ar fi aplicațiile internet şi mobile payments, plățile securizate pentru comerțul electronic, precum şi cardurile pentru plata bunurilor şi serviciilor în puncte comerciale. Aceste metode sunt mult mai igienice decât utilizarea numerarului și constituie o bună practică de prevenire a răspândirii bolilor transmisibile, inclusiv a virozei de tip COVID-19.

Evitarea sau limitarea contactului cu banii care circulă din mână în mână poate avea efecte sesizabile pentru protecția sănătății fiecăruia.

Totodată, Banca Națională, în calitate de autoritate monetară, ia măsuri speciale de stocare și procesare a bancnotelor și monedelor primite din circulație prin izolarea acestora pe o perioadă de minim 14 zile, înainte de a fi repuse în circulație, pentru a limita riscul de propagare a noului virus.

Banca Națională, băncile licențiate și prestatorii de servicii de plată nebancari funcționează în regim normal, fiind gata să asigure toate serviciile financiare prestate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).