• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.12.2015

Proiectul Twinning în desfășurare (iulie – noiembrie 2015)

 

În cadrul Proiectului Twinning  lansat în iulie a.c. și destinat consolidării capacității Băncii Naționale a Moldovei  de reglementare și supraveghere bancară  au fost întreprinse un șir de activități pentru implementarea Acordului de Capital Basel III și Acordul de Asociere semnat cu UE prin care Republica Moldova s-a angajat să-și armonizeze legislația cu prevederile UE în acest sens.  În special, aceste activități au fost orientate spre transpunerea în legislația autohtonă a Directivei 2013/36/EU și a Regulamentului 575/2013.

Astfel, de la  inițierea Proiectului Twinning și până în prezent:

 1. A fost evaluat cadrul național de legislație în contextul corespunderii acestuia prevederilor legislației UE  referitor la Basel III. Au fost determinate lacunele și, respectiv, ariile necesare de a fi îmbunătățite (Legal gap analysis);
 2. A fost inițiat procesul de elaborare a chestionarului pentru evaluarea impactului trecerii la cerințele Basel III, care va fi remis pentru completare băncilor in trim. I 2016;
 3. Au fost puse în discuții subiectele de importanță majoră care vor fi negociate și asupra cărora va fi luată o decizie comună a BNM și CNPF pentru elaborarea Strategiei de implementare a cadrului Basel III la nivelul sistemului financiar;
 4. Au fost evaluate necesitățile de personal, precum și calificarea acestuia în cazul BNM pentru reglementarea și supravegherea conform noilor cerințe.

Acțiunile desfășurate  în cadrul Proiectului  Twinning  vor induce  fortificarea esențială a reglementării bancare și dezvoltarea instrumentelor de supraveghere disponibile pentru a asigura o gestionare adecvată a riscurilor în bănci comparabilă cu cele mai bune practici în acest sens din Uniunea Europeană.   

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).