• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2014

Rolul BNM în sistemul de plăţi

Rolul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) în sistemul de plăţi este stabilit de Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.95 şi Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012.

Conform prevederilor Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei, BNM supraveghează sistemul de plăţi şi facilitează funcţionarea eficientă a sistemului de plăţi interbancare.

În vederea executării acestei atribuţii, Banca Naţională a Moldovei supraveghează sistemul naţional de plăţi în conformitate cu Politica de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 143 din 30.06.2011) şi actele normative aplicabile şi administrează sistemul automatizat de plăţi interbancare.

În vederea implementării instrumentelor de plată inovative, creşterii concurentei pe piaţa serviciilor de plată şi reducerea costurilor serviciilor de plată, sporirii încrederii consumatorilor în instrumentele de plată fără numerar şi reducerea numerarului din circulaţie, precum şi conformării cu prevederile Directivelor UE 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne şi 2009/110/CE privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică, în anul 2012 a fost adoptată Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică nr. 114 din 18.05.2012, conform căreia, BNM licenţiază, reglementează şi supraveghează activitatea prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică, inclusiv a celor nebancari.